Na upały w centrum danych

Wzrastające koszty utrzymania coraz bardziej wydajnych, lecz wymagających coraz skuteczniejszego chłodzenia centrów danych, wymuszają działania ograniczające pobór energii elektrycznej, tym bardziej że prognozy mówią o dalszym wzroście jej ceny w naszym kraju.

Największy udział w generowaniu strat energii w data center mają systemy zasilania oraz chłodzenia. Dlatego niezmiernie ważną kwestią jest właściwe rozmieszczenie urządzeń IT na całej powierzchni centrum danych lub w serwerowni w taki sposób, aby uniemożliwić tworzenie się punktów (hotspot) o znacznie wyższej niż średnia temperaturze. Aby zapewnić wydajne chłodzenie, należy ustawiać szafy ze sprzętem teleinformatycznym w rzędach wszędzie tam, gdzie istnieje taka możliwość.

Pomieszczenia serwerowni powinny mieć w miarę możliwości kształt prostokątny, gdyż wtedy najłatwiej uzyskać optymalne rozmieszczenie sprzętu. W celu ułatwienia obsługi urządzeń chłodzenia, warto zapewnić swobodny dostęp do paneli sterujących - najlepiej od frontu.

W systemach chłodzenia duże oszczędności można uzyskać dzięki wykorzystaniu naturalnej cyrkulacji powietrza oraz zapewnieniu izolacji od zewnętrznych źródeł ciepła.

Na upały w centrum danych

System chłodzenia CRAC - jednostki chłodnicze montowane wewnątrz lub obok szafy

Aby zagwarantować właściwy poziom chłodzenia urządzeń teleinformatycznych montowanych w szafie, w miejscach, w których brak jest zainstalowanych urządzeń - należy stosować panele zaślepiające. Użytkowanie szafy bez paneli zaślepiających powoduje bowiem nieprawidłowe chłodzenie, które może w konsekwencji prowadzić do termicznego uszkodzenia urządzeń. Powinno się również ograniczać do minimum stosowanie drzwi szklanych i bez perforacji.

Spore oszczędności uzyskuje się również przez stosowanie układów chłodzenia o zmiennej mocy, gdyż odbiory informatyczne cechują duże wahania wymagań dotyczących poziomu chłodzenia. Najnowocześniejsze urządzenia klimatyzacyjne są wyposażane w wentylatory o zmiennych prędkościach obrotowych, co umożliwia utrzymanie wysokiej efektywności energetycznej, także przy niepełnym obciążeniu.

Żeby poprawić wydajność energetyczną centrów przetwarzania danych, warto instalować urządzenia monitorujące temperaturę i kierujące strumienie chłodnego powietrza tam, gdzie w danym momencie jest najwyższa temperatura.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200