Na trudnym gruncie

Konferencję Euroinfo, towarzyszącą targom Komtel, zdominowała tematyka Internetu.

Konferencję Euroinfo, towarzyszącą targom Komtel, zdominowała tematyka Internetu.

Na tegorocznej konferencji Euroinfo dyskutowano na temat rozwoju sieci globalnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i wykorzystania Internetu do prowadzenia usług finansowo-bankowych, marketingu i sprzedaży, a także spraw dotyczących bezpieczeństwa.

Obecni na Euroinfo przedstawiciele dużych internetowych operatorów, takich jak Uunet czy Concert (BT Telecom), nie ukrywali, że Polska na razie nie jest dla nich rynkiem zbytu. Nie byli w stanie powiedzieć, kiedy zamierzają wejść z ofertą do naszego kraju. Opóźnienie rozwoju polskiego Internetu związane jest po części z sytuacją całej europejskiej odnogi sieci globalnej, która nadal odstaje od sieci w Stanach Zjednoczonych. Niebagatelne znaczenie ma tutaj - powszechny w krajach europejskich - sposób dostępu do Internetu poprzez łącza telefoniczne, gdzie płaci się za czas trwania połączenia. W Stanach Zjednoczonych, gdzie rozmowy lokalne taryfikowane są jedynie ryczałtowo, przeciętny użytkownik sieci codziennie na korzystanie z niej poświęca znacznie więcej czasu. Z uwagi na wzrost znaczenia nowych sposobów wykorzystania telefonu, większość specjalistów skłania się jednak do opinii, iż tanieć mogą jedynie taryfy międzynarodowe i międzymiastowe, a nie lokalne. Można wątpić, by w tej sytuacji do Europy trafił model amerykańskiej odpłatności za połączenia lokalne.

W polskim Internecie ruch miesięcznie wzrasta o 20-30%. Obecnie jedynie województwa: tarnowskie i przemyskie nie mają lokalnie taryfikowanego numeru dostępowego 0-202122. Ruch internetowy pozostaje zjawiskiem nieprzewidywalnym. Potwierdzeniem są statystyki wykorzystania numeru dostępowego Telekomunikacji Polskiej SA. Już dzisiaj liczba osób dzwoniących do Internetu jest na tyle duża, że zakłóca to funkcjonowanie dotychczas obowiązujących połączeń telefonicznych. Połączenia użytkowników Internetu trwają znacznie dłużej (obecnie średnio ok. 50 min), co w efekcie może prowadzić do blokowania połączeń między centralami (ogółem w ciągu miesiąca czas trwania połączeń z numerem dostępowym znacznie przekracza 20 mln minut). TP SA zamierza zaradzić temu problemowi poprzez instalowanie routerów bezpośrednio w lokalnych centralach. Trwają też pilotażowe wdrożenia sieci szerokopasmowych w kilku wybranych miastach Polski (głównie z wykorzystaniem technologiei ADSL).


TOP 200