Na system CEPiK nie ma pieniędzy

Cięcia budżetowe - MSWiA podjęło decyzję o unieważnieniu przetargu na budowę systemu CEPiK.

Cięcia budżetowe - MSWiA podjęło decyzję o unieważnieniu przetargu na budowę systemu CEPiK.

We wrześniu 2001 r. po raz trzeci ogłoszono przetarg na budowę systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło jednak - pod koniec grudnia 2001 r. - decyzję o jego unieważnieniu. "W przyszłorocznym budżecie nie znalazły się środki finansowe na uruchomienie tego systemu. Obecny rząd zdecydował o oszczędnościach budżetowych m.in. kosztem tego przetargu" - wyjaśnił Marek Benczyński, naczelnik Wydziału Rejestrów Państwowych w MSWiA.

Do przetargu na budowę systemu CEPiK zaproszono Softbank SA, ComputerLand SA, ComArch SA i . Niewykluczone że w przyszłym roku przetarg zostanie rozpisany po raz czwarty i weźmie w nim udział także Prokom Software SA.

Wstępnie w projekcie ustawy budżetowej na 2002 r. zaplanowano na niego 90 mln zł. Jednocześnie MSWiA przygotowywało rozporządzenie, w którym miał się znaleźć zapis, pozwalający przekazywać "opłaty pobrane za udostępnienie podmiotom innym niż wymienione w ustawie - Prawo o ruchu drogowym danych lub informacji z ewidencji na inwestycje związane z rozwojem i eksploatacją bazy technicznej ewidencji". Z tego tytułu w ciągu kilku lat powinno wpłynąć 40 mln zł. Koszt wdrożenia systemu CEPiK oszacowano na 130 mln zł.

"W tym momencie najważniejsza jest organizacja wdrożenia systemu CEPiK, a nie kwestie finansowe. System powinien i mam nadzieję, że będzie potraktowany priorytetowo. Najważniejsze jest jego fizyczne wdrożenie, tak aby zaczął działać przed 1 stycznia 2004 r." - odpowiedział Marek Benczyński na pytanie, czy i kiedy znajdą się środki na uruchomienie systemu. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, minister spraw wewnętrznych i administracji jest odpowiedzialny za uruchomienie, do końca 2003 roku, systemu CEPiK.


TOP 200