Na swoim

Onet.pl powstał wcześniej niż rynek oprogramowania dla portali. Od początku firma musiała więc korzystać z własnych rozwiązań. W dużej mierze tak zostało do dzisiaj.

Onet.pl powstał wcześniej niż rynek oprogramowania dla portali. Od początku firma musiała więc korzystać z własnych rozwiązań. W dużej mierze tak zostało do dzisiaj.

Informatycy Onet.pl nie ukrywają, że większość prób wdrażania gotowej technologii kończyła się niepowodzeniem. Zazwyczaj okazywało się, że produkty firm zewnętrznych nie są przystosowane do integracji z działającymi systemami. "Bywało, że systemy ze światowymi referencjami działały u nas trzy miesiące. Tyle czasu potrzebowaliśmy na stworzenie własnego - stabilniejszego i dużo bardziej elastycznego odpowiednika" - tłumaczy Krzysztof Jędrzejek, dyrektor ds. technologii internetowych w Onet.pl w Krakowie. Tak było z oprogramowaniem do zarządzania treścią, systemem pocztowym i usługami czat.

Stawiamy na otwartość

"Wykorzystujemy technologię przetwarzania rozproszonego wzorowanego na systemach CORBA. Dzięki temu możemy wielopoziomowo integrować rozwiązania komunikacyjne dotyczące treści i wyszukiwawcze" - dodaje Krzysztof Jędrzejek.

Frontowa część portalu wykorzystuje aplikacje PHP3, które odpowiadają za "składanie" stron z elementów dostarczonych przez systemy tzw. zaplecza. Niektóre serwisy wykorzystują technologie ASP i SQL Server 7. Warstwa logiczna jest obsługiwana za pomocą oprogramowania stworzonego w językach C i Perl. Treść natomiast jest gromadzona w bazach danych Oracle 8i. Buforowanie danych między serwerem publikacyjnym a serwerami baz danych odbywa się programowo. Onet.pl w tym przypadku zastosował własne rozwiązania. "Jesteśmy otwarci na nowe technologie. Część danych przechowujemy już w formacie XML. Być może kolejne aplikacje będziemy tworzyć z wykorzystaniem technologii Enterprise Java Beans" - mówi Krzysztof Jędrzejek.

Większość systemów Onet.pl działa na platformie Sun Solaris lub Linux. "Unix po prostu się sprawdził - jest stabilny i niezawodny. W modelu pracy 24/7 ważna jest także możliwość dynamicznej rekonfiguracji" - przekonuje dyrektor technologii w Onet.pl. Podział w ogólnym zarysie jest następujący: Linux działa w części frontowej serwisu, Solaris - na zapleczu.

Na farmie

Frontowa część serwisu Onet.pl i system zarządzania treścią to ponad 30 serwerów intelowskich w konfiguracjach dwuprocesorowych z Pentium III i 1 GB. Serwery są zgrupowane w tzw. farmę, w której obciążenie jest równoważone sprzętowo dzięki zastosowaniu urządzeń Cisco Local Director. Od strony sieci WAN serwery frontowe są wspomagane urządzeniami buforującymi firmy CacheFlow. Ponadto jest kilka maszyn czteroprocesorowych z 2 GB RAM, obsługujących zadania złożone. Podstawą jest komputer ośmioprocesorowy, przeznaczony do prowadzenia analiz oglądalności. Ogólnie na różne potrzeby Onet.pl korzysta z ok. 80 serwerów Intela.

Serwery aplikacyjne to urządzenia Sun Microsystems. Onet.pl używa trzech 10-procesorowych serwerów klasy E4500, wyposażonych w pamięć o pojemności 10 GB, oraz sześciu 4-procesorowych serwerów klasy E420 z 4 GB RAM. Mniejsze serwery to komputery klasy E450 i E250 i Netra. Na serwerach Suna funkcjonują najbardziej wymagające aplikacje: serwery baz danych, usługi pocztowe i serwery reklam. Część z nich działa w lustrzanych klastrach, część natomiast stanowi "gorącą rezerwę", która w razie awarii przejmuje zadania uszkodzonego węzła.

Zapis na zapas

Pamięci masowe Onetu nie są scentralizowane, choć firma poważnie rozważa przyjęcie takiego modelu. Obecnie dane są przechowywane na macierzach Suna z serii A1000 i A5200. Ogólna ich objętość wynosi ok. 2 TB. Oczywiście istnieje zapas. Kopie zapasowe są wykonywane przez bibliotekę taśmową wyposażoną w ramię automatyczne Suna sterowane oprogramowaniem Legato.

Onet.pl ma dwie niezależne serwerownie. Pomieszczenie główne jest podłączone do dwóch niezależnych źródeł zasilania i generatora. Wszystkie serwery są podłączone do sieci elektrycznej przez urządzenia UPS.

Sieć wewnętrzna Onet.pl wykorzystuje urządzenia Cisco i 3Com. Sieć zewnętrzna natomiast jest zbudowana z wykorzystaniem technologii ATM, choć istnieje także kilka linii Frame Relay. Łączna przepustowość łączy zewnętrznych osiąga 100 Mb/s. Onet.pl wykorzystuje protokół dynamicznego routingu BGP, dzięki czemu serwis jest widoczny nawet wtedy, gdy ulegnie awarii sieć jednego z operatorów.


TOP 200