Na świecie będzie więcej urządzeń mobilnych niż ludzi

Z prognoz Cisco zawartych w raporcie Global Mobile Data Traffic Update 2011-2016, wynika że ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrośnie w tych latach aż 18-krotnie i osiągnie w roku 2016 wielkość 130 eksabajtów rocznie.

Jest to równowartością 33 mld płyt DVD. Prognozowane dynamiczne zwiększenie ruchu mobilnego będzie efektem m.in. gwałtownego wzrostu liczby urządzeń mobilnych, która ma przekroczyć w 2012 r. liczbę mieszkańców Ziemi.

Ruch generowany przez tablety wzrośnie w latach 2011-2016 aż 62-krotnie. Jest to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich kategorii sprzętowych uwzględnianych w prognozie. Same tablety podłączone do sieci mobilnych w 2016 roku będą generować 4-krotnie więcej ruchu (1 eksabajt miesięcznie) niż cała globalna sieć mobilna w roku 2010 (237 petabajtów miesięcznie).

Według prognoz Cisco szybkość sieci mobilnych (w tym sieci 2G, 3G i 4G) wzrośnie od 2011 do 2016 roku 9-krotnie. Będzie też rosła liczba materiałów wideo. Użytkownicy mobilni oczekują możliwie najlepszej jakości przesyłanych treści, a to oznacza także materiały wideo, które w roku 2016 będą stanowiły 71% danych w sieciach mobilnych.

"Do 2016 roku 60% użytkowników urządzeń mobilnych, czyli 3 mld ludzi w skali całego globu, będzie należeć do ‘Klubu 1 GB’. Tak nazywamy grupę osób generujących ponad 1 GB ruchu w sieci mobilnej w ciągu miesiąca. W roku 2011 do tej grupy mogliśmy zakwalifikować zaledwie 0,5% użytkowników " - komentuje Suraj Shetty, wiceprezes działu marketingu produktów i rozwiązań w firmie Cisco.


TOP 200