Na styku unijnych perspektyw finansowych

Dostęp do Internetu ma obecnie 70% domów w Polsce, a do roku 2020 można spodziewać się wzrostu do 95% dzięki realizacji Programu Operacyjnego Polski Cyfrowej.

Odbiorcami Programu Operacyjnego Polski Cyfrowej (POPC) będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego. Program skupia się na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Na styku unijnych perspektyw finansowych

Wiceminister Iwona Wendel, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

"Najważniejsze cele programu to m.in. zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu na terenach trudno dostępnych i odległych, zapewnienie możliwości załatwiania spraw administracyjnych online oraz korzystania z usług elektronicznej administracji w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie." powiedziała wiceminister Iwona Wendel z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dodając, że "już nie wiele brakuje by w sposób kompleksowy zostało wszystko zinformatyzowane". Program zakłada także zwiększenie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie ludzi do korzystania z Internetu i zapewnienia większej konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego oraz przejrzystości funkcjonowania administracji publicznej.

Zobacz również:

Zgodnie z planami ministerstwa, POPC będzie wdrażany w trzech zakresach. Pierwszy dotyczy dostępu do szybkiego Internetu dla całej Polski – w planach jest objęcie 95% obszaru kraju dostępem szerokopasmowego internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s, a 50% o prędkości co najmniej 100 Mb/s. Dla pozostałych 5% terenów również planowany jest dostęp do sieci, jednak już nie w modelu szerokopasmowym i nie w technologii światłowodowej.

"Wszystkie przedsięwzięcia będą podlegać publicznej prezentacji, co pozwoli już na wstępie kontakt z odbiorcami, jak również krytyką, która jest bardzo ważna dla wszelakich projektów w ramach POPC” poinformowała Iwona Wendel.

Drugim istotnym elementem ma być rozwój e-administracja. Fundusze zostaną przekazane na najistotniejsze usługi i cieszące się największym zainteresowaniem obywateli. Na chwilę obecną zidentyfikowanych zostało około 150 usług, które mają zostać uruchomione do końca projektu.

Ostatnią osią ma być przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. W ramach którego będą prowadzone szkolenia uczące praktycznego korzystania z treści i usług udostępnianych w Internecie. Zasięg ma objąć około 400-450 tysięcy osób.

Już we wcześniejszych projektach stosowana była praktyka, w której nie skupiano się jedynie na potrzebach jednego resortu, nie zważając na to, co dzieje się obok. Częścią projektu powinien być jasny proces biznesowy stosowany przez wszystkich uczestników POPC, uważa Iwona Wendel.


TOP 200