Na skrzyżowaniu informatyki i księgowości

Pod koniec września br. w Kołobrzegu odbyła się po raz 21 konferencja INFRA '96 - Informatyka w rachunkowości. Na tegorocznym spotkaniu, w którym wzięło udział 80 przedstawicieli księgowych i informatyków, najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniom normowania systemów rachunkowości wspomaganej technologią informatyczną.

Pod koniec września br. w Kołobrzegu odbyła się po raz 21 konferencja INFRA '96 - Informatyka w rachunkowości. Na tegorocznym spotkaniu, w którym wzięło udział 80 przedstawicieli księgowych i informatyków, najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniom normowania systemów rachunkowości wspomaganej technologią informatyczną.

Porozumienie zawodowe

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) i Stowarzyszenie Księgowych Polskich (SKP) powołało wspólny zespół, którego zadaniem jest opracowanie tzw. normy zawodowej, czyli wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać systemy finansowo-księgowe. Działający od roku zespół, w skład którego wchodzi 5 informatyków i 5 księgowych, przedstawi wiosną przyszłego roku pierwszą propozycję normy. W Kołobrzegu poddano dyskusji dotychczasowe propozycje i ustalenia zespołu. "Konferencja wzbogaciła nasze wymagania wobec producentów oprogramowania" - podsumował prof. Ignacy Dziedziczak, organizator konferencji.

Odrębnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo wykorzystywanych systemów informatycznych w rachunkowości. "Duża liczba systemów finansowo-księgowych na rynku, w połączeniu z nie najwyższą jakością niektórych z nich, powoduje poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji. Duże nakłady poniesione na sprzęt komputerowy w połączeniu z niewłaściwym zakupem systemu informatycznego, zastosowanego w newralgicznej dla każdego przedsiębiorstwa działalności księgowej, są nie tylko nie trafioną inwestycją, ale powodują wymierne straty finansowe i złą atmosferę wokół informatyki. W interesie użytkowników i informatyków jest stworzenie mechanizmów eliminowania takich systemów informatycznych z rynku" - powiedział prof. Zdzisław Szyjewski.

Wokół ustawy

Podczas konferencji krytyce poddano obowiązującą od prawie dwóch lat Ustawę o Rachunkowości. Według większości uczestników, ustawa ta nie rozwiązuje problemów, które rodzą się na styku księgowości i informatyki. Jej przepisy są w wielu przypadkach niejasne, często wręcz ze sobą sprzeczne. Zamysłem twórców Ustawy o Rachunkowości było dostosowanie polskich rozwiązań do zasad obowiązujących obecnie w Unii Europejskiej oraz zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Jednym z problemów jest definicja "dziennika", czyli bazy dokumentów księgowych. Ustawa nie precyzuje w sposób dostatecznie jasny wymagań stawianych takiej bazie, nie określa jednoznacznie wymogów rejestracji zapisów w dzienniku. Odrębną kategorię zagadnień budzących wątpliwości adresatów ustawy stanowią uregulowania, które bezpośrednio dotyczą wykorzystania informatyki w księgowości. W ustawie brakuje definicji takich pojęć, jak np. "inny trwały nośnik danych", "starannie ustalona kolejnośc" itp.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200