Na podstawie strategii

Kiedy Tauron opracował strategię biznesowej działalności całej Grupy, wyznaczyła ona kierunki rozwoju IT. Na podstawie tego dokumentu pod koniec 2010 r. Tauron przy wsparciu Infovide Matrix stworzył strategię IT dla Grupy Tauron. Dokument ten obowiązuje do dziś i jest realizowany.

Na podstawie strategii

"Głębokiej analizie poddano wszystkie obszary działalności Grupy Tauron. Brano także pod uwagę wzorce z rynku oraz działania firm o podobnym charakterze, które funkcjonują w Europie. W strategii IT położono duży nacisk na wsparcie procesów biznesowych" - mówi Jan Fecko, dyrektor departamentu zarządzania zasobami informacyjnymi w Grupie Tauron. Tłumaczy, że w strategii zastosowano podejście dwutorowe: zarówno wsparcie biznesu, jak i optymalizację obszaru oraz służb IT.

"Początkowo mieliśmy wrażenie zbyt operacyjnego podejścia, ale dokument okazał się dobry, a wyznaczone kierunki słuszne, więc strategia jest z powodzeniem realizowana" - mówi dyrektor Jan Fecko. Jednocześnie podkreśla, że od początku chodziło przede wszystkim o to, by zmiany wprowadzane były ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie.

Wiele systemów

Co już udało się zrobić w Tauronie? "Wdrożyliśmy system zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem projektów strategicznych. Zbudowaliśmy także platformę hurtowego handlu energią elektryczną. Jest to najbardziej zaawansowane rozwiązanie tego typu w Polsce" - mówi Jan Fecko. "Wdrożyliśmy system klasy ERP jako referencyjną jednostkę dla powstającego Centrum Usług Wspólnych - Rachunkowość oraz Centralną Platformę Zakupową. Kończymy wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów" - wylicza. "Obsługa klienta jest dla nas szczególnie istotna. Stworzyliśmy całkiem nowy obszar w tym zakresie" mówi Jan Fecko.

Spółka Tauron Obsługa Klienta wsparta jest rozwiązaniami informatycznymi takimi jak CRM, Call Center, System Obiegu Dokumentów oraz portal internetowy nakierunkowany na obsługę klientów. Przez cały czas trwają również prace, które związane są z wdrożeniem centralnego rozwiązania billingowego.

"Wszystkie te działania nakierowane są na coraz lepszą obsługę naszych klientów" - mówi Jan Fecko. Jakie są kolejne plany Taurona dotyczące IT? "Cały czas reorganizujemy IT i wdrażamy model usługowy w całej Grupie. Optymalizujemy infrastrukturę IT, m.in. WAN, centralne Active Directory, centralną pocztę korporacyjną, centralne portale - internetowy i intranetowy, centrum przetwarzania danych, również Disaster Recovery Center, centralny redundantny styk z siecią publiczną" - wylicza Jan Fecko. Podkreśla także, że spółka stawia również na optymalizację kosztów IT - chodzi przede wszystkim o standaryzację i scentralizowanie umów z dostawcami, ale też lepsze wykorzystanie potencjału własnych specjalistów.

Duże zmiany

W zespole ds. informatyki i telekomunikacji w Grupie Tauron pracują 684 osoby. Optymalizacja działań w zakresie informatyki wpływa znacząco na obniżenie kosztów spółki - np. wcześniej w firmie działały aż 62 centra przetwarzania danych, a dziś wystarczą tylko dwa. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, o której należy powiedzieć: Tauron w rekordowym wręcz tempie, bo w ciągu pół roku, wprowadził w spółce matce referencyjny SAP.

"Przygotowujemy się do wdrożenia w dystrybucji Centralnego Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym łącznie z GIS" - dodaje Jan Fecko.

Tauron zapewnia, że będzie kładł nadal duży nacisk na zastosowanie nowoczesnych technologii, spółka nie ujawnia jednak, jakie wydatki roczne planuje w tym obszarze. A jak na jej plany informatyczne wpłynie niedawne przejęcie GZE od Vattenfalla?

Akwizycja GZE niesie za sobą możliwości wykorzystania know-how i transferu rozwiązań, jakie były wypracowane w ostatnich latach w tych podmiotach. Wszędzie tam, gdzie można doprowadzić do efektu synergii Tauron wykorzystuje tę szansę.

Tauron podkreśla również, że wiele rozwiązań IT w procesie konsolidacji jest także transferowanych w drugą stronę, czyli do nabytych w ubiegłym roku spółek.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200