Na plusie lub na minusie w budzecie lub na debecie

W Wlk. Brytanii aż 80% przedsiębiorstw osiąga zysk w momencie bankructwa. Utrata gruntu pod nogami nie jest wywołana kosztami większymi od przychodów, lecz utratą płynności finansowej. Mówiąc szerzej - kłopoty finansowe często są wywołane nie tyle rzeczywistymi problemami biznesowymi, ile... błędną, niekompletną lub nieaktualną informacją finansową przedsiębiorstwa. Dlatego tak istotna jest rola dyrektora finansowego w firmie, a w jego pracy tak bardzo potrzebne są narzędzia informatyczne.

W Wlk. Brytanii aż 80% przedsiębiorstw osiąga zysk w momencie bankructwa. Utrata gruntu pod nogami nie jest wywołana kosztami większymi od przychodów, lecz utratą płynności finansowej. Mówiąc szerzej - kłopoty finansowe często są wywołane nie tyle rzeczywistymi problemami biznesowymi, ile... błędną, niekompletną lub nieaktualną informacją finansową przedsiębiorstwa. Dlatego tak istotna jest rola dyrektora finansowego w firmie, a w jego pracy tak bardzo potrzebne są narzędzia informatyczne.

Kto to jest dyrektor finansowy? W ostatnich dwudziestu latach nastąpiła ogromna zmiana zakresu obowiązków tej osoby. Dyrektor finansowy (zwany także CFO - Chief Financial Officer) jest odpowiedzialny za pieniądze w firmie. Jak piszą Richard A. Brealey i Stewart C. Myers, autorzy bardzo popularnego podręcznika Podstawy finansów przedsiębiorstw, jego odpowiedzialność to: pozyskiwanie środków finansowych, zarządzanie kontem gotówkowym, kierowanie kontaktami firmy z bankami i instytucjami finansowymi oraz pilnowanie, by przedsiębiorstwo wywiązało się ze zobowiązań wobec inwestorów posiadających papiery wartościowe spółki. Aby odróżnić dyrektora finansowego od głównego księgowego, powiedzmy jeszcze, czym ten pierwszy się nie zajmuje: nie jest odpowiedzialny za rachunkowość, przygotowanie sprawozdań finansowych, kontrolę wewnętrzną, przygotowanie budżetów i podatki.

Tyle klasycy, w praktyce dyrektor finansowy często zajmuje się także budżetowaniem i kontrolingiem.

W wielu firmach regułą jest, że ani złotówka nie może opuścić firmy bez podpisu dyrektora finansowego. Tym samym postać ta staje się kluczowa dla decyzyjności w przedsiębiorstwie, w szczególności w "czasach burzliwych". Od jego decyzji może zależeć naprawdę wiele, stąd też bardzo istotne jest dostarczenie mu prawdziwej i aktualnej informacji.

Dyrektor finansowy to "pan na pieniądzach" firmy, a może raczej "pani na pieniądzach", bo - tak jak i domowe budżety - finanse przedsiębiorstw najczęściej pozostają w rękach kobiet.

Płynność, zadłużenie, zobowiązania, inwestorzy

Jakich informacji potrzebuje dyrektor finansowy? Przede wszystkim musi wiedzieć o bieżących zobowiązaniach i należnościach. W każdym bowiem przedsiębiorstwie zobowiązania trzeba terminowo regulować, a należności bezwzględnie ściągać. W firmie produkcyjnej, handlowej czy logistycznej po jednej i drugiej stronie znajdują się setki, a czasem wręcz tysiące podmiotów. Wyliczmy te najczęściej spotykane: firma płaci swoim dostawcom, podwykonawcom, pracownikom; przelewa pieniądze na konto urzędu skarbowego oraz ZUS-u. Pierwszą informacją, którą dyrektor finansowy potrzebuje od systemu informatycznego, jest pełny obraz należności i zobowiązań firmy na daną chwilę.

Dodajmy, że niekoniecznie chodzi o relacje na zewnątrz firmy, a często także wewnątrz. W dużych przedsiębiorstwach rozliczenia między działami są prowadzone równie skrupulatnie jak poza firmą, a modele rachunku kosztów (np. Activity Based Costing) pozwalają bardzo dokładnie policzyć efektywność finansową przedsiębiorstwa.

Niedostatecznie rygorystyczna kontrola kosztów może mieć dla firmy poważne skutki. Dostawca, który w porę nie otrzymał zapłaty za dostarczony towar, może odmówić kolejnej dostawy. Na przykład w branży motoryzacyjnej, gdzie dostawy just-in-time są standardem, brak dostawy jednego elementu oznacza konieczność zatrzymania całej linii produkcyjnej i trudne do oszacowania skutki. Podobnie najmniejsze opóźnienia w płaceniu urzędom skarbowym, pracownikom i ZUS-owi powodują poważne sankcje, z karnymi włącznie. Firma, która nie reguluje swoich zobowiązań, ściąga na siebie kłopoty, bo taka informacja natychmiast "rozchodzi się po rynku" i powoduje błyskawiczny spadek zaufania do przedsiębiorstwa, co ciąży na jej wizerunku i zdolności kredytowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200