Na pierwszej linii

Firma Hanslik Laboratorium Oprogramowania przyczyniła się do powstania jednolitego systemu adresacji na Górnym Śląsku.

Firma Hanslik Laboratorium Oprogramowania przyczyniła się do powstania jednolitego systemu adresacji na Górnym Śląsku.

Hanslik Laboratorium Oprogramowania specjalizuje się w tworzeniu - na podstawie przestrzenno-relacyjnych baz danych - zintegrowanych systemów zarządzania gospodarką miejską i sieciami budowanymi przez firmy elektroenergetyczne, telekomunikacyjne czy wodociągowe. We współpracy z Urzędem Miejskim w Katowicach firmie udało się opracować jednolity system adresacji przestrzennej dla kilku miast śląskich. "Osiem lat pracy pozwoliło na stworzenie narzędzi możliwych do wielokrotnego wykorzystania, mimo że właściwie każdy projekt jest niepowtarzalny" - mówi Aleksander Hanslik, właściciel firmy.

Śląskie Megalopolis

Opracowanie jednolitego systemu adresacji przestrzennej na Śląsku znacznie usprawniło pracę urzędów miejskich, a także ich współpracę z zakładami branżowymi. Identyczna organizacja ładu przestrzennego sprawia, że klikając np. na oś drogi wszyscy widzą ten sam obraz.

Jeden z największych i najważniejszych projektów firmy Hanslik realizowany jest od 1998 r. w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym (GZE), działającym w najbardziej zurbanizowanym i najgęściej zaludnionym rejonie kraju. Powstanie tam przestrzenno-czasowa baza danych, pozwalająca na zarządzanie całą siecią elektroenergetyczną. "Aspekt czasowy w systemie GIS wykorzystywany będzie przy «wersjonowaniu» bazy danych. Można będzie utworzyć projekt linii energetycznych wraz z ich danymi opisowymi i włączyć go do istniejących baz" - tłumaczy Aleksander Hanslik.

System w GZE będzie stanowić podstawę bazy danych o urządzeniach, liniach i stac-jach energetycznych, z którą ma się komunikować m.in. - wdrażany obecnie - system SAP R/3. Niedawno w siedzibie zakładów energetycznych w Gliwicach uruchomiono podstawowy serwer GIS, który składa się z bazy danych Oracle i systemu SDE (Spatial Database Engine) firmy ESRI. "Systemy GIS były do niedawna trudne w implementacji. Dopiero od kilku lat istnieją bazy danych, które umożliwiają zarządzanie danymi przestrzennymi i opisowymi" - wyjaśnia Aleksander Hanslik. W związku z tym, że w miastach śląskich działają systemy firmy Hanslik, część danych na potrzeby GZE jest przekazywana z urzędów miejskich. Prawdopodobnie jednak proces ten potrwa jeszcze kilka lat.

GPS w sukurs

Aby usprawnić i przyspieszyć proces inwentaryzacji sprzętu w terenie, Hanslik Laboratorium Oprogramowania planuje wykorzystać system GPS. Dane z niego są zgodne z oprogramowaniem firmy ESRI, co sprawia, że można je przekazywać bezpośrednio do systemu bez jakichkolwiek problemów z ich konwersją. Docelowo do bazy GIS mają zostać wprowadzone informacje o wszystkich zachodzących w sieci elektroenergetycznej zdarzeniach, takich jak awaria czy podłączenie nowego odbiorcy.

Powstałe w 1991 r. Hanslik Laboratorium Oprogramowania zatrudnia 30 osób. "Nasze plany obejmują przede wszystkim terytorialne rozszerzenie działalności. Stworzony przez nas system - wdrożony przez naszego niemieckiego partnera - działa np. w berlińskich wodociągach" - mówi Aleksander Hanslik.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200