Na ochronę antywirusową wydano w minionym roku ponad 12 mld USD

Wydatki firm na ochronę systemów komputerowych przed atakami wirusów osiągnęły w ub.r. wartość 12,1 mld USD - wynika z raportu firmy Computer Economics.

Wydatki firm na ochronę systemów komputerowych przed atakami wirusów osiągnęły w ub.r. wartość 12,1 mld USD - wynika z raportu firmy Computer Economics.

Firma w swoich szacunkach uwzględniła koszty poniesione na usunięcie wirusów i straty wynikłe ze zmniejszonej produktywności zaatakowanych firm. Jednocześnie autorzy raportu zachęcają firmy do weryfikacji budżetów na ochronę antywirusową, argumentując, że charakter ataków wirusów w ciągu ostatnich trzech lat zmienił się z mało groźnego do niosącego poważne zagrożenia dla systemów przedsiębiorstw.

"Uważam, że przedsiębiorstwa, które w minionym roku doznały poważnych szkód ze strony wirusów, nigdy już tego nie zapomną. Niektóre z tych ataków przyczyniły się nawet do potrojenia lub czterokrotnego wzrostu wydatków firm na odpowiednią ochronę" - twierdzi przedstawiciel Computer Economics.

Natomiast zdaniem analityka z firmy Meta Security Group, przedsiębiorstwa będą wydawać ogromne kwoty na walkę z do czasu, aż producenci zabezpieczeń nie znajdą sposobu na poświadczanie wiarygodności plików wykonywalnych. Pozwoliłoby to użytkownikom na uzyskanie pewności, że dane pliki nie zawierają żadnych złośliwych programów czy tzw. koni trojańskich. Dodał on także, że kwota 12 mld, jaka została wydana w roku 1999 na ochronę przed wirusami i usuwanie skutków ataków, zapewne skłoni wiele kolejnych firm do wykorzystywania systemów antywirusowych.

Zdaniem przedstawicieli Computer Economics, jedną z głównych dróg, którą wirusy dostają się do korporacyjnych systemów informatycznych, są komputery pracowników, którzy potajemnie przeglądają różne "zakazane" strony WWW, często o treściach pornograficznych.