Na lądzie i na morzu

Rozległa działalność Centrum Techniki Okrętowej jest wspierana i powiązana wieloma narzędziami informatycznymi.

Rozległa działalność Centrum Techniki Okrętowej jest wspierana i powiązana wieloma narzędziami informatycznymi.

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk

Zbigniew Karpiński - dyrektor

Alicja Myszor - główny specjalista ds. informatyki

Liczba pracowników - 244

Liczba pracowników działu IT - 15

Alicja Myszor - główny specjalista ds. informatyki

Alicja Myszor - główny specjalista ds. informatyki

Centrum Techniki Okrętowej to firma wciąż państwowa, lecz zmierzająca ku prywatyzacji. Wbrew nazwie CTO nie zajmuje się wyłącznie technologiami związanymi z projektowaniem, budową i eksploatacją statków - działa także w szerokim spektrum zagadnień mechanicznych, transportowych, ochrony środowiska i standaryzacji, m.in. projektuje i testuje urządzenia oraz instalacje dla energetyki, przemysłu maszynowego i spożywczego. Jako jednostka badawczo-rozwojowa CTO uczestniczy w wykonaniu projektu celowego dotyczącego opracowania Pomorskiej Regionalnej Strategii Innowacyjności oraz w kilkunastu programach badawczych, finansowanych ze środków V Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Do informatyzacji zmusiła firmę skomplikowana i rozległa natura działalności. Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez CTO oraz realizowane samodzielnie i we współpracy z naszymi partnerami (zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi) muszą być prowadzone i dokumentowane na najwyższym światowym poziomie odnośnie do jakości i terminowości, a przy tym konkurencyjne cenowo. "Podlegamy ogromnej liczbie przepisów prawnych dotyczących przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych , a także rozlicznym wytycznym związanym m.in. z projektami finansowanymi przez UE. Nasza praca musi być szczegółowo planowana, monitorowana, rozliczana i raportowana. Innymi słowy, nasza działalność nie była w ogóle możliwa bez informatyki" - mówi dyrektor Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku.

Informatyzacja firmy rozpoczęła się jeszcze w latach 80. Już wtedy CTO wdrożyło zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem oraz specjalistyczne systemy i programy komputerowe, wspierające działalność podstawową, tj. badawczą i projektową. Wśród ponad 100 wykorzystywanych w CTO aplikacji są rozwiązania polskie i zagraniczne, a także samodzielnie stworzone narzędzia.

Wykorzystywane rozwiązania

Około stu aplikacji inżynierskich, wspomagających: badania laboratoryjne, pomiary na obiektach rzeczywistych, projektowanie, w tym prognozowanie właściwości hydromechanicznych i wytrzymałościowych statków oraz ich wyposażenia. Są to m.in. NAPA, MaxSurf, BOSS-L, MAESTRO, NASTRAN, PATRAN, IDEAS, MORZE, WODNIK, UNCAVAN. Ponadto własne specjalistyczne bazy danych, m.in. POLSHIP i INTERSHIP służące przedsiębiorstwom gospodarki morskiej, administracji państwowej i dydaktyce.

Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem obejmujący: finanse i księgowość, kontroling, budżetowanie, planowanie i rozliczanie projektów, kadry i płace, zarządzanie personelem, zarządzanie majątkiem oraz obsługę prawną. Serwery firm: Silicon Graphics, Sun Microsystems i Compaq. Platforma sieciowa - Windows 2000, Solaris, SCO Unix, Irix. Sieci oparte na rozwiązaniach Cisco i 3Com.


TOP 200