Na informatykę do Rzeszowa

Większość systemów informatycznych wdrożonych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała z myślą o studentach uczelni i przy ich zaangażowaniu.

Większość systemów informatycznych wdrożonych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała z myślą o studentach uczelni i przy ich zaangażowaniu.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

prof. Tadeusz Pomianek - kanclerz

prof. Stanisław Paszczyński - rektor

Lucjan Hajder - dyrektor ds. informatyki

Liczba studentów 2002/2003 - 9 tys.

Liczba pracowników - 545

Liczba pracowników działu IT - 18

Na informatykę do Rzeszowa

Lucjan Hajder - dyrektor ds. informatyki

Od prawie dwóch lat większość egzaminów przeprowadzanych przez wykładowców Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbywa się... w laboratorium komputerowym. Na każdego ze studentów o określonych godzinach na wyznaczonych stacjach roboczych czekają sprawdziany z pytaniami wylosowanymi przez komputer z puli przygotowanej przez wykładowcę. Każdy z nich może rozpocząć pracę dopiero po zalogowaniu się do sieci przy użyciu osobistej karty mikroprocesorowej. Dzięki wsparciu sesji za pomocą systemu informatycznego wszystkie testy są oceniane znacznie szybciej, a informacja o ich wynikach błyskawicznie dociera do studentów. W każdej chwili mogą sprawdzić swoje oceny w jednym z kiosków informacyjnych, otrzymać je za pośrednictwem komunikatu SMS lub logując się do sieci. W ten sam sposób są dystrybuowane wszystkie informacje dotyczące codziennego życia szkoły.

Korzyści pioniera

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania była jedną z pierwszych szkół wyższych, które zdecydowały się na kompleksową informatyzację administracji oraz wdrożenie narzędzi wspomagających proces dydaktyczny. Wiele z funkcji, które później weszły w skład standardowej wersji systemu HMS firmy Kalasoft, powstało właśnie na zlecenie rzeszowskiej szkoły. Poza typowymi podsystemami finansowo-księgowymi, kadrowo- -płacowymi, gospodarką materiałową rozwiązanie miało moduły wspomagające pracę dziekanatu i rozliczania dydaktyki. Ułatwiały one zapanowanie nad obiegiem informacji oraz procesem planowania zajęć, trwającym wcześniej nawet do kilkunastu dni.

Praktyki dla każdego

W najbliższych miesiącach dotychczasowy system zostanie zastąpiony nowym rozwiązaniem. Według zapowiedzi Lucjana Hajdera, dyrektora ds. informatyki, w nowym systemie zostaną odzwierciedlone wszystkie wykorzystywane do tej pory funkcje. Jego zaletą ma być lepsza integracja, a także zastosowanie nowocześniejszych narzędzi.

Informatycy z WSIiZ doskonale wiedzą, czego chcą i co ich ogranicza. Sami od wielu lat rozwijają część systemów wspomagających pracę szkoły. Korzystają przy tym z pomocy studentów, dla których projekty wewnątrzuczelniane są okazją do zdobycia tak potrzebnych doświadczeń praktycznych.

A okazji do zdobycia doświadczeń w najbliższym czasie nie powinno zabraknąć. W rzeszowskiej szkole trwa projekt e-learningowy. Już w październiku br. słuchacze uzyskają dostęp do kilku wykładów w wersji elektronicznej, które uzupełnią program tradycyjnych wykładów. Rozpoczyna się również projekt mający na celu wykorzystanie podpisu elektronicznego w systemie elektronicznego obiegu dokumentów.

Wykorzystywane rozwiązania

System zarządzania uczelnią Rektor (zawierający m.in. podsystem zarządzania dziekanatem, system kart elektronicznych firmy Optimus - Comfort oraz system kiosków informacyjnych) oparty na bazie danych Progress działającej na platformie Solaris; system biblioteczny Prolib firmy Max Elektronik wykorzystujący bazę danych Progress; system pocztowy i system obiegu dokumentów oparty na serwerze Lotus/Domino 5. Serwery Hewlett-Packard, Sun Microsystems, Optimus NServer. Platforma sieciowa: Microsoft Windows 2000, Novell NetWare, Solaris oraz Linux. Sieć LAN wykorzystująca rozwiązania Cisco i Intel.


TOP 200