Na ile doświadczenia klientów stanowią wyzwanie dla sektora finansowego w Polsce?

Materiał promocyjny Relacja z drugiej edycji konferencji Multiplatform Customer Experience, organizowanej przez Sollers Consulting dla decydentów z sektora finansowego.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat jesteśmy świadkami rewolucji w świecie biznesu, w którym wciąż pojawiają się nowe modele, w dużym stopniu oparte na Customer Experience. Jeszcze nie tak dawno nierealne było korzystanie z aplikacji, które w łatwy sposób łączą klientów z kierowcami i sprawiają, że poruszanie się po wielu miastach staje się łatwiejsze. Teraz mają oni o wiele więcej możliwości, kierowcy natomiast o wiele więcej zleceń, a wartość biznesu firmy UBER wynosi 46 miliardów euro. Firmie udało się uzyskać wspomniany wynik finansowy już po 6 latach od rozpoczęcia działalności. Jej wartość stanowi zatem niemal 40% wartości grupy Volkswagen, która rozwija swój biznes od 78 lat.

Nowe innowacyjne modele biznesu powodują olbrzymie zmiany we współczesnym świecie, z kolei start-upy szybko wypierają starszych konkurentów, którzy są mniej dostosowani do zmieniających się potrzeb i stylu życia klientów. W latach 2002-2012 wymieniono ponad 70% firm na liście Fortune 500. Aby przetrwać w tak konkurencyjnych warunkach, firmy muszą nie tylko dostarczać produkt tanio i w najwyższej jakości, ale również oferować najlepsze możliwe rozwiązania swoim klientom. Warto również zauważyć, że ponad 80% CEO firm uważa, że dostarcza nadzwyczajne Customer Experience, ale niestety nie pokrywa się to z opinią klientów – jedynie 8% z nich uważa, iż tak jest w rzeczywistości.

Sposoby, w jaki firmy - szczególnie z sektora finansowego - mogą dostarczać najlepsze Customer Experience swoim klientom, mieli okazję poznać uczestnicy drugiej edycji konferencji Multiplatform Customer Experience, organizowanej przez Sollers Consulting

15 czerwca 2015 r. O nieustannie rosnącym zainteresowaniu przedstawianą tematyką, świadczy fakt, że na wydarzenie zarejestrowało się ponad 250 decydentów z branży finansowej, którzy spotkali się, aby wspólnie przedyskutować wyzwania świata 2.0, w tym szybko rosnącą rolę aplikacji frontowych w utrzymaniu, obsłudze i pozyskiwaniu klientów.

Podejście zapewniające użytkownikom wygodne i intuicyjne przeglądanie stron www na różnych urządzeniach to Responsive Web Design (RWD). Dzięki prezentacjom ekspertów z firm ING Bank Śląski oraz Generali, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób rozwijać budowę bankowości internetowej nowej generacji, aby usprawnić User Experience (UX) swoich klientów i partnerów oraz, jak zaprojektować i rozwinąć responsywny portal sprzedażowy. Z kolei specjaliści Sollers Consulting, na przykładzie innowacyjnego systemu RIFE zaprezentowali, w jaki sposób podejść do projektowania systemu front-endowego tak, żeby miał potencjał do efektywnego wspomagania potrzeb biznesowych w nadchodzących latach.

W spotkaniu udział wzięli także wybitni zagraniczni mówcy. Konkretne przykłady i wskazówki, jak najefektywniej korzystać z praktyk UX przytoczył David Travis, Userfocus Ltd. Natomiast tematykę RWD i UX uzupełniła dyskusja o Agile - zwinnej metodyce prowadzenia projektów informatycznych, znacząco usprawniającej proces tworzenia intuicyjnych aplikacji, m.in. dzięki wymogowi ścisłej współpracy biznesu i IT. O tym, w jaki sposób organizacje mogą wdrożyć zarządzanie zwinne, aby umożliwić osiąganie najlepszych wyników biznesowych, opowiedział Daniel Sloan, Madison Henry.

Konferencję zwieńczyła dyskusja panelowa poświęcona praktycznemu zastosowaniu User Experience w sektorze finansowym. Barbara Borgieł – Cury (ING Bank Śląski), Artur Olech (TUW Pocztowe) oraz Rafał Stankiewicz (Grupa Warta) omówili, w jaki sposób zastosować praktyki UX oraz zasady Agile, żeby najpełniej odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata. Analizowane było podejście do pokolenia Y (18-34 lata) przy projektowaniu procesów i rozwiązań oraz kwestia obrony przed Google - przy próbie odpowiedzi na pytania, czym będzie chciał wygrać w branży finansowej oraz, czy za 5 lat ją zawojuje.

Konferencje Sollers Consulting należą do rozpoznawanych wydarzeń w obszarze finansowym i IT i gromadzą kluczowe osoby z międzynarodowych firm. Więcej informacji: www.sollers.eu/multiplatformexperience2015.