Na fali wznoszącej

Kompleksowy projekt 3,14_Port_Integrator wydatnie zwiększył wydajność procesów biznesowych Zarządu Portów Morskich Szczecin i Świnoujście SA, zapewniając firmie miejsce wśród ścisłych finalistów Konkursu Lider Informatyki 2014.

Computerworld Lider Informatyki 2014

Wydanie Computerworld poświęcone prezentacji wyników konkursu Lider Informatyki 2014 można bezpłatnie pobrać w formacie PDF: Computerworld Lider Informatyki 2014.

Zespół portowy w Szczecinie i Świnoujściu to kompleks o podstawowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. To kluczowa magistrala łącząca Skandynawię z południem Europy oraz Finlandię i Rosję z rynkami Europy Zachodniej.

Szeroki zakres zadań realizowanych przez Zarząd Portu Szczecin i Świnoujście, ich znaczenie dla gospodarki państwa, przy ogromnej powierzchni zespołu portowego (ponad 550 ha) sprawiają, że zarządzanie spółką jest wyjątkowo skomplikowane. Autorski projekt Działu Informatyki Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście – noszący nazwę 3,14_Port_Integrator – uporządkował i zoptymalizował procesy biznesowe tego kolosa.

Zobacz również:

Pełna integracja

3,14_Port_Integrator w liczbach

0,5 roku trwała realizacja projektu

73 000 zintegrowanych dokumentów

100% pracowników korzysta z platformy w różnym zakresie

5 spiętych systemów baz danych

30 różnych zintegrowanych baz danych

28,3-proc. spadek liczby wydruków po wprowadzeniu kafelka przeliczającego zużyty papier na ścięte drzewa

10 m2 wynosi powierzchnia serwerowni utrzymującej system

System 3,14_Port_Integrator scala różne moduły, funkcjonujące wcześniej niezależnie od siebie. Projekt połączył m.in. firmowy system ERP, system DMS, platformę mapGuide, system informacji portowej PHICS, system zarządzania drukiem SafeQ, telefoniczne systemy billingowe, system powiadomień i odbiorów SMS/MMS i cały szereg innych modułów. Wszystkie spięte są w ramach korporacyjnego portalu info.port, będącego zwornikiem i punktem dostępowym, personalizowanym odrębnie dla każdego pracownika, w zależności od jego potrzeb i przydzielonych uprawnień. Interfejs serwisu przypomina znane z systemu Window 8 kafelki i sprawdza się bardzo dobrze.

Kultura pracy 2.0

Paweł Adamarek, CFO zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Dzięki Port_Integratorowi usprawniliśmy szereg firmowych procesów, włącznie z realizowanymi na wielką skalę procesami inwestycyjnymi. System zapewnia wsparcie biznesowe, ułatwiając wykonanie projektów zgodnie z założonym budżetem i harmonogramem, a także wydajniejsze wykorzystywanie zasobów kadrowych.

Z serwisu info.port korzystają wszyscy pracownicy spółki, włącznie z nieposiadającymi komputerów bądź tabletów strażakami czy osobami sprzątającymi tereny kompleksu portowego. W ich przypadku korzystanie z portalu odbywa się za pomocą terminali dostępowych – pracownik loguje się za pomocą karty magnetycznej. Interesujące z punktu widzenia tych pracowników elementy systemu to np. moduł urlopowy, dostęp do okólników i zarządzeń, możliwość zdalnego zamawiania niezbędnych do pracy materiałów, czy systemu zgłaszania spraw.

Szerokie korzyści

System 3,14_Port_Integrator dotyczy wszystkich procesów biznesowych w Zarządzie Morskich Portów, wydatnie polepszając ich wydajność.

Tomasz Laskowski, CIO zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Stworzenie Port_Integratora było dla nas wspaniałym wyzwaniem. Chcieliśmy zbudować nowatorski system, który będzie prosty w obsłudze zarówno dla członka zarządu, jak i szeregowego pracownika. Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to się udało.

Ujednolicona została np. kartoteka kontrahentów, wcześniej rozproszona pomiędzy kilkanaście programów. Radykalnie ułatwiło to kontrolę obrotów generowanych na podstawie współpracy z poszczególnymi klientami. Uproszczona została współpraca z potencjalnymi inwestorami. Dzięki zintegrowanemu systemowi mapGuide pracownicy portu nawet będąc w terenie, są w stanie szybko ustalić, jakie działki wchodzą w obręb interesującego ich obszaru, czy jest on uzbrojony w media, sieci itd. Wszystkie elementy system pozwala następnie nanieść na siebie bądź odfiltrować, np. na ekranie tabletu.

Inne funkcje zintegrowane w serwisie info.port to m.in.: monitoring ruchu statków, e-fakturowanie, system przyjmowania zgłoszeń związanych z administrowaniem infrastrukturą portową, składanie elektronicznych wniosków, moduł rezerwacji pojazdów służbowych, sal konferencyjnych, sprzętu specjalistycznego itd., system generowania umów, rozliczania delegacji, telefonii i szereg innych.


TOP 200