Na etat, czy na wynajem

Wynajem pracowników to czysta oszczędność – zdaniem firm zajmujących się taką działalnością. Nie trzeba zatrudniać ludzi, mozolnie budować zespołu, aby potem ich zwolnić.

Wynajem pracowników to czysta oszczędność – zdaniem firm zajmujących się taką działalnością. Nie trzeba zatrudniać ludzi, mozolnie budować zespołu, aby potem ich zwolnić.

Najczęstszym powodem korzystania z usług outsourcingu kadry jest tzw. pożar, a więc nagłe zapotrzebowanie na ekspertów z dnia na dzień. Modę na outsourcing kadry można było zauważyć już pod koniec lat 90. Przyczyna wynajmowania pracowników IT była prosta - brak odpowiednich specjalistów na rynku, dziś mamy tę samą sytuację, i to pomimo spodziewanego spowolnienia na świecie. Firma Manpower opublikowała ostatnio informacje, że aż 12% firm zamierza zatrudniać na początku 2009 r. Dodatkowo, projekt IT jest zwykle ograniczony w czasie, stąd potrzeba angażowania kadry tylko na czas jego trwania.

Fluktuacje koniunktury

„Obecne braki kadrowe znacząco zwiększają dynamikę naszego biznesu” – mówią przedstawiciele firmy . Jak twierdzą, nawet obecny kryzys im służy. Niektórzy szefowie działów IT mają bowiem zakaz zatrudniania nowych osób na etat, a projekty są i trzeba je wykonywać na czas. Ich zdaniem, wynajem pracowników to czysta oszczędność. Nie trzeba zatrudniać ludzi, mozolnie budować zespołu, aby potem ich zwolnić.

Od ponad dwóch lat rynek wynajmu pracowników, także informatyków, rozwija się bardzo dynamicznie, choć - w porównaniu z krajami zachodnimi – jest wciąż raczkujący. Działające na nim firmy zauważają jednak wyraźny wzrost świadomości skuteczności outsourcingu kadr jako narzędzia biznesowego. Niektóre z nich rozwijają się w tempie 100% rocznie.

Duże firmy, jak IT Kontrakt, najwięcej zleceń otrzymują z banków i towarzystw ubezpieczeniowych oraz od operatorów telekomunikacyjnych i integratorów. Firmy te potrzebują bowiem pracowników do konkretnych projektów. Czas zaangażowania specjalistów jest różny, od dwóch dni do kilkunastu miesięcy. Projekty IT, np. związane z dostosowaniem systemu wspomagającego zarządzanie do potrzeb firmy zdarzają się jednak w każdej firmie. Być może tańszym rozwiązaniem – od wynajmowania konsultantów dostawcy – okazać się może outsourcing odpowiedniego pracownika.

Szybko i bez zbędnych formalności

Przykładowe serwisy pośredniczące w wynajmie pracowników

- IT Kontrakt

- WorkMax

- Trimtab

- Infolet

- Worker.net

- StudentBPP

- Fiok

Firmy wynajmujące pracowników pod projekt oferują przede wszystkim natychmiastowy dostęp do specjalistów, bez względu na ograniczenia koniunkturalne, czasowe i terytorialne. Dużą korzyścią dla pracodawcy jest też zaangażowanie specjalistów na konkretny czas, wtedy, kiedy jest na nich zapotrzebowanie, dzięki czemu można elastycznie dostosowywać liczbę pracowników do bieżących potrzeb. W ramach umów outsourcingu kadr następuje też transfer obowiązków pracodawcy - wynikających z Kodeksu Pracy - na firmę zewnętrzną.

Zatrudnienie specjalisty IT na stałe to comiesięczny wydatek. Tymczasem często zdarza się, że jest on angażowany dwa razy w roku przez sześć miesięcy. „Nawet więc jeśli bylibyśmy dwa razy drożsi, to i tak klient wychodzi na plus. Nie zawsze jednak chodzi o finanse. Unika się też wielu problemów z zatrudnianiem. Korzysta się z usług wynajętego specjalisty przez sześć miesięcy i nie trzeba martwić się, co się z nim dzieje potem” – tłumaczą przedstawiciele IT Kontrakt.

Jak wyjaśniają przedstawiciele firm rekrutujących pracowników, outsourcing kadry to nie jest rekrutacja specjalisty na etat, lecz zaangażowanie go w projekcie u klienta pod jego kierownictwem. Najczęstsze zlecenia, jakie firmy tego typu otrzymują brzmią - potrzebujemy w ciągu 2-3 dni specjalistę z kilkuletnim doświadczeniem. Pracodawcy poszukują zwykle specjalistów IT o niszowych kompetencjach oraz tych, których nie ma na rynku.


TOP 200