Na co pozwala CUPAK

2. lipca ub.r. w Centrum Informatycznym Centralnego Urzędu Planowania (CUP) rozpoczęto eksploatację sieci pakietowej CUPAK (X.25). Użytkownikami sieci są, lub mogą być, ministerstwa, urzędy centralne oraz niektóre - wg stwierdzeń administratorów sieci - "inne wybrane instytucje". Obecna konfiguracja sieci składa się z dwóch węzłów (Motorola Codex 6525), z których jeden pracuje w CUP, a drugi zainstalowany jest w Urzędzie Rady Ministrów.

2. lipca ub.r. w Centrum Informatycznym Centralnego Urzędu Planowania (CUP) rozpoczęto eksploatację sieci pakietowej CUPAK (X.25). Użytkownikami sieci są, lub mogą być, ministerstwa, urzędy centralne oraz niektóre - wg stwierdzeń administratorów sieci - "inne wybrane instytucje". Obecna konfiguracja sieci składa się z dwóch węzłów (Motorola Codex 6525), z których jeden pracuje w CUP, a drugi zainstalowany jest w Urzędzie Rady Ministrów.

Każda z wymienionych instytucji może uzyskać dostęp do CUPAK poprzez linie dzierżawione (konwerter podstawowy 64 kbps lub modem 14,4 kbps), ewentualnie przez sieć publiczną przy zastosowaniu modemów Codex 3266. CI CUP posiada własną instalację sieci komputerów unixowych, w ramach której zainstalowany już został serwer nazw (Name Server), routery do łączności z podsieciami i oczywiście host (komputer macierzysty). Instalacja unixowa, poprzez łącze dzierżawione, połączona jest z węzłem sieci (mainframe IBM), znajdującym się w Centrum Informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego. CUPAK uzyskał od administracji sieci Internet w USA uprawnienia do tworzenia podsieci (w ramach domeny GOVernment). Pozwala to użytkownikom zalogować się do macierzystego komputera IBM, bądź Unix w CI CUP i pracować na jego bazach danych (zgodnie z prawami dostępu). Użytkownik może również przesłać korespondencję przez pocztę elektroniczną lub np. do faksu w sieci telefonicznej, bądź do sieci teleksowej. Tę drugą opcję można na razie zrealizować jedynie w trybie półautomatycznym.


TOP 200