Na bezpieczeństwo popyt będzie zawsze

Wydatki na bezpieczeństwo IT stale rosną, wykazując pewną niezależność od koniunktury gospodarczej. Według Forrester Research, w roku 2008 na bezpieczeństwo przeznaczy się średnio 10% budżetów operacyjnych IT, co oznacza 8-proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki na bezpieczeństwo IT stale rosną, wykazując pewną niezależność od koniunktury gospodarczej. Według Forrester Research, w roku 2008 na bezpieczeństwo przeznaczy się średnio 10% budżetów operacyjnych IT, co oznacza 8-proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Badanie przeprowadzone wśród 1255 respondentów z różnych firm pokazało, że 21% oczekuje wzrostu wydatków na bezpieczeństwo w roku 2009, a tylko 6% - ich zmniejszenia. Pozostali zakładają utrzymanie budżetu na tym samym poziomie

Według Gartnera, w roku 2007 całkowite obroty na rynku oprogramowania bezpieczeństwa wyniosły 10,4 mld USD, co oznacza 19,8-proc. wzrost w stosunku do roku 2006 (8,7 mld USD). Zdaniem analityków rynku, istnieje znaczące przesunięcie w kierunku oferowania produktów spakowanych ze sprzętem (appliance), szczególnie w takich segmentach, jak bezpieczeństwo poczty elektronicznej czy bezpiecznych bram WWW.

Symantec i McAfee utrzymali się na czołowych pozycjach listy dostawców środków bezpieczeństwa, z udziałami odpowiednio 26,6 i 11,8% w rynku. EMC ponad trzykrotnie powiększyła swoje obroty w okresie rocznym, co zawdzięcza głównie przejęciom firm z sektora bezpieczeństwa. Wejście Microsoftu na konsumencki rynek ochrony bezpieczeństwa będzie w przyszłości wpływać na ograniczanie cen w tym segmencie, co też ostatecznie przeniknie do rynku profesjonalnego, począwszy od małych biur (SOHO - Small Office/Home Office) i w konsekwencji przesuwając się na rynek MSP.

Segmenty o najwyższym wzroście na rynku bezpieczeństwa to urządzenia ochronne poczty elektronicznej oraz produkty SIEM (Security Information and Event Management), które odnotowały przyrost odpowiednio 45,5 i 32,1% w roku 2007. Głównym powodem wdrażania narzędzi SIEM są problemy zgodności z obowiązującymi przepisami i rosnące zagrożenia ze strony ataków kierunkowych. Rynek bezpieczeństwa poczty elektronicznej napędzany jest problemem odpowiedzialności prawnej, jaką stwarzają dla przedsiębiorstw spam i kody szkodliwe.

Antywirusy dla przedsiębiorstw to jeden z wolniej rozwijających się segmentów rynku. Tego typu produkty stopniowo zanikają jako rozwiązania samodzielne i coraz częściej kupowane są w szerszych zestawach platform bezpieczeństwa punktów końcowych sieci, w których antywirus jest jednym z niezbędnych elementów.

UTM coraz szybsze

Na bezpieczeństwo popyt będzie zawsze

Podział rynku oprogramowania bezpieczeństwa w roku 2007

W małych i średnich przedsiębiorstwach rozwiązania UTM - zapory ogniowe, które stanowią warstwę ochronną przed kodami złośliwymi, filtrują zawartość, pełnią funkcje antyspamowe i zapobiegania włamaniom - preferowane są głównie z tego powodu, iż wdrożenie pojedynczego, wielofunkcyjnego urządzenia zmniejsza koszty i upraszcza konfigurację.

Jednak decyzja wdrożenia urządzenia UTM w dużym przedsiębiorstwie jest dużo bardziej skomplikowana. Idea pojedynczego punktu, przez który przechodzi cały ruch, stanowiącego wspólne miejsce minimalizowania zagrożeń, nie sprawdza się, gdy sieć ma dziesiątki lub setki różnych lokalizacji. Również problem wydajności jest sprawą krytyczną w dużych sieciach.

Na rynku pojawiły się jednak nowe modele UTM, których główną nową cechą jest zwiększona przepustowość. Przykładem może być poszerzenie serii urządzeń Check Point UTM-1 Total Security o dwa nowe modele: Total Security 1070, z przepustowością zapory ogniowej 1800 Mb/s, oraz UTM-1 Total Security 2070 z przepustowością zapory 2800 Mb/s.

Fortinet udostępniła urządzenie UTM FortiGate-310B zawierające wbudowany procesor sieciowy FortiASIC, dostępny do tej pory jedynie w rozwiązaniach z górnej półki. Jak na urządzenie przeznaczone dla średnich przedsiębiorstw, FortiGate-310B charakteryzuje się bardzo dobrą wydajnością, osiągając przepustowość zapory ogniowej i VPN na poziomie produktów dla dużych przedsiębiorstw, przy istotnie mniejszej cenie. Procesor sieciowy pozwala na osiąganie przepustowości od 6 do 8 Gb/s.

OA 3500 Non-Stop Laptop Guardian

OA 3500 Non-Stop Laptop Guardian

OmniAccess 3500 Non-Stop Laptop Guardian to zintegrowane rozwiązanie, chroniące użytkowników laptopów przed atakami sieciowymi, kradzieżą i utratą danych. Łączy wiele elementów: modem 3G, GPS, szyfruje i archiwizuje dane, łączy przez VPN po dowolnym medium, aktualizuje i sprawdza zabezpieczenia.

Alcatel-Lucent Polska

Ul. W. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 048 22 515 50 00

fax 048 22 515 50 10

www.alcatel-lucent.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200