Na Śląsku szersza sieć punktów wymiany informacji nauki i biznesu

Nowe punkty wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami otoczenia biznesu powstaną w woj. śląskim. Będą zajmowały się branżami związanymi z medycyną i technologiami medycznymi.

W piątek władze regionu podpisały w Katowicach porozumienia w tej sprawie z przystępującymi do projektu partnerami.

Punkty - nazwane Regionalnymi Obserwatoriami Specjalistycznymi – gromadzą wiedzę z branż i dziedzin określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Śląskiego jako ważne dla rozwoju tego regionu. Od marca ub. roku działają trzy pierwsze takie obserwatoria - poświęcone ochronie środowiska, technologiom informacyjnym i telekomunikacyjnym oraz technologiom energetycznym.

Zobacz również:

Dwa nowe punkty będą zajmowały się branżami związanymi z medycyną i technologiami medycznymi. Województwo będzie jeszcze poszukiwało instytucji, które poprowadzą kolejne obserwatoria – zajmujące się nanotechnologiami czy transportem.

„Inteligentna specjalizacja to element nowej polityki UE wobec regionów. Zgodnie z jej ideą regiony powinny rozwijać się ze szczególnym naciskiem na badania i innowacje oraz skoncentrować swoje zasoby na kilku kluczowych priorytetach, w oparciu o które rozwiną swoją konkurencyjność” - mówił w piątek wicemarszałek woj. śląskiego Mariusz Kleszczewski.

„Wśród obszarów rozwoju technologicznego określonych w Regionalnej Strategii Innowacji województwa jedną z kluczowych dziedzin jest technologia dla zdrowia. Z jej potencjałem innowacyjnym wiążemy duże nadzieje” - dodał Kleszczewski.

Zgodnie z koncepcją władz województwa, sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych jest otwarta i bezpłatna, a wiedza dostępna dla wszystkich. Prowadzący poszczególne obserwatoria partnerzy opracowują m.in. okresowe raporty dotyczące kluczowych dla regionu obszarów technologicznych.

Obserwatoria powstały, aby regionalni przedsiębiorcy mieli miejsce, w którym mogą wymieniać się informacjami czy pozyskiwać sprawdzoną i aktualną wiedzę o tym, co dzieje się w regionie w konkretnych obszarach technologicznych. Mają to być także swoiste punkty kontaktowe, w których można szukać eksperta, partnera biznesowego czy naukowego.

Dotąd w prowadzenie obserwatoriów zaangażowały się: Główny Instytut Górnictwa (GIG) w Katowicach (technologie ochrony środowiska), Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice (technologie informacyjne i telekomunikacyjne) oraz Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach (technologie dla energetyki).

Zgodnie z podpisanymi w piątek dokumentami Śląski Uniwersytet Medyczny poprowadzi obserwatorium dotyczące obszaru medycznego, a konsorcjum Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religii oraz Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej będzie koordynowało obserwatorium w obszarze technologii medycznych.

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" samorząd regionu realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PAP - Nauka w Polsce

mtb/ je/ dym/ krf/

autor: PAP

źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399005,na-slasku-szersza-siec-punktow-wymiany-informacji-nauki-i-biznesu.html


TOP 200