NTS wesprze aplikacje głosowe

Programiści zainteresowani tworzeniem nowych aplikacji głosowych standardu NTS (NetWare Telephony Services) będą mogli się wykazać na początku przyszłego roku, kiedy Novell Inc. sprecyzuje nową strategię ściślejszego zintegrowania komputera z telefonem.

Programiści zainteresowani tworzeniem nowych aplikacji głosowych standardu NTS (NetWare Telephony Services) będą mogli się wykazać na początku przyszłego roku, kiedy Novell Inc. sprecyzuje nową strategię ściślejszego zintegrowania komputera z telefonem.

Novell ujawnił swoje plany na odbywającej się w San Francisco konferencji (październik 1995 r.), poświęconej systemowi TSAPI (Telephone Services API). Firma pracuje nad strategią dla aplikacji głosowych, np. pakietów poczty głosowej instalowanych na komputerach PC, które będzie można uruchamiać na bazie platformy NTS.

Novell zamierza też dostarczyć użytkownikom wielu rozwiązań typu "middleware", które pozwolą wyposażać powszechnie stosowane aplikacje w opcje współpracy z telefonem. Dzięki temu można będzie np. zaznaczyć numer telefonu rozmówcy na ekranie i kliknąć na nim myszą, a komputer nawiąże połączenie automatycznie.

Usługi NTS umożliwią nagrywanie i odtwarzanie głosu, rozpoznawanie mowy, interaktywną reakcję komputera na głos, odczytywanie przez komputer tekstów pisanych oraz detekcję i generowanie dźwięków o określonej wysokości.

Pierwsze złącza programowe API oferujące usługi głosowe Novell dostarczy w I kw. 1996 r., a konkretne aplikacje systemu NTS będą dostępne w II poł. 1996 r.

Firma dostarczy także w I kw. 1996 r. dodatkowe oprogramowanie wspierające integrowanie komputera z telefonem, nazwane przez Novell Communication Platform Services (CPS). CPS bazuje na specyfikacji DDE i pozwala wbudowywać w zgodne z nią aplikacje funkcje, takie jak: automatyczna kontrola połączeń telefonicznych czy przeglądanie katalogów. Pozwoli to realizować np. takie zadania, jak komunikowanie się z serwerami świadczącymi usługi poczty głosowej czy odbieranie i przetwarzanie tej poczty.

Pierwsze aplikacje CPS będą bazować na usługach świadczonych przez specjalny modułu NLM, opracowywany wspólnie przez firmy Novell i Dialogic Corp. W warstwie sprzętowej moduł współpracuje z kartą audio D/41D (dzieło firmy Dialogic Corp.). Dopiero w drugiej fazie CPS będzie mógł korzystać z usług przetwarzania głosu świadczonych przez produkty platformy NTS.

Ważną sprawą w dziedzinie aplikacji integrujących telefon z komputerem jest współoperatywność różnych systemów. Dlatego Novell opracował i proponuje pozostałym producentom specyfikację określającą zasady współpracy komputera z sieciami telefonicznymi (centralami PBX).

W obecnej fazie każda aplikacja bazująca na TSAPI musi być modyfikowana i dostosowywana do konkretnej centrali PBX. Dzieje się tak dlatego, że poszczególne centrale PBX stosują różne systemy zarządzania połączeniami telefonicznymi. Sprawa uległaby radykalnej zmianie, gdyby wszystkie centrale pracowały zgodnie z jednym standardem.


TOP 200