NT i Unix - dwa bratanki

Microsoft przygotowuje pakiet integrujący Windows NT z systemem Unix.

Microsoft przygotowuje pakiet integrujący Windows NT z systemem Unix.

Integracja systemów Windows NT i Unix, choć często wymagana, nie jest łatwa w realizacji. Microsoft nie wprowadził bowiem do systemu niemal żadnych narzędzi, które ułatwiałyby to zadanie. I choć na rynku dostępnych jest wiele narzędzi oferujących niezbędną funkcjonalność, to mają one jedną podstawową wadę - za każde z nich trzeba zapłacić.

Microsoft udostępnił niedawno na swoim serwerze WWW wersję beta oprogramowania Windows NT Services for Unix Add-On Pack, które ma rozwiązać problem integracji sieci budowanych na bazie serwerów Windows NT i Unix. Oprogramowanie to, instalowane na serwerze Windows NT, będzie umożliwiało realizację funkcji Telnet na serwerze NT, a także będzie mogło współdzielić pliki między obydwoma systemami z wykorzystaniem technologii NFS (Network File System). Nie wiadomo jeszcze ile trzeba będzie zapłacić za tę dodatkową funkcję, ale - jak zapewnia Microsoft - cena ma być konkurencyjna w stosunku do analogicznych rozwiązań dostępnych na rynku.

Współdzielenie plików

Services for Unix dodają do Windows NT kilka pożytecznych aplikacji czyniących ten system bardziej otwartym we współpracy z Uniksem, ale produkt na razie nie może równać się z rozwiązaniami konkurencji. Przykładowo, produkt OpenNT firmy Softway Systems wzbogaca Windows NT o bogaty zestaw komend unixowych, pełną implementację X-Windows i możliwość uruchamiania aplikacji zgodnych z POSIX-em bezpośrednio na serwerze NT. Services for Unix nie modyfikują jednak w tak istotny sposób serwera NT. Koncentrują się one bardziej na realizacji komunikacji między klientami Windows pracującymi w sieci a serwerami uniksowymi. Jednocześnie starają się one czynić to w sposób jak najmniej problematyczny dla użytkownika.

W nowe oprogramowanie Microsoftu wbudowana jest bramka NFS, która może z jednej strony podłączyć się do udostępnionych za pośrednictwem tego systemu katalogów na serwerze Unix, a z drugiej, udostępnić je na poziomie serwera Windows NT już jako standardowe share'y, z których mogą korzystać użytkownicy wszystkich wersji systemu Windows i DOS. Na bramkę tę składają się dwa produkty, które Microsoft licencjonuje od firmy Intergraph: DiskAccess i DiskShare. Po ich zainstalowaniu użytkownik uzyskuje dwukierunkową komunikację z serwerami Unix. Z jednej strony może udostępniać swoje zasoby użytkownikom wykorzystującym stacje robocze z systemem Unix, a z drugiej, sam może korzystać z zasobów NFS serwerów Unix.

Jedną z ciekawszych ofert Services for Unix jest możliwość "skojarzenia" ze sobą użytkowników i grup z domeny NT oraz serwerów Unix. Dzięki temu można kontrolować, którzy użytkownicy mają dostęp do zasobów zarówno na poziomie serwera NT, jak i przyłączonego do niego poprzez NFS serwera Unix. Oprogramowanie jest wyposażone w unikalną funkcję synchronizowania haseł między serwerami Unix a NT (pod warunkiem że obydwa mają konta użytkowników o takich samych identyfikatorach). Aby ona działała, konieczne jest zmienianie haseł wyłącznie z poziomu domeny Windows NT (nigdy na serwerze Unix). Hasła przesyłane są bowiem jednokierunkowo - z serwera NT na uniksowy. Jeśli użytkownik zmieni swoje hasło tylko na serwerze Unix, nie będzie mógł już korzystać z pojedynczego logowania do obu serwerów.

Funkcja oferowana przez produkt Microsoftu nie różni się niczym od analogicznego produktu Novella dla systemu NetWare - przynajmniej w zakresie dwustronnego udostępniania informacji za pośrednictwem protokołu NFS. Niemniej wersja beta Services for Unix wymaga jeszcze dużego dopracowania zanim produkt trafi do sprzedaży. Choć stosunkowo łatwo jest podłączyć katalogi udostępnione na serwerze Unix, to udostępnienie katalogów Windows NT do odczytu za pośrednictwem NFS w wersji beta jest dosyć kłopotliwe.

Zdalna kontrola

W ramach Services for Unix użytkownik otrzymuje także serwer Telnet dla systemu Windows NT i nowego, zaktualizowanego klienta Telnet. Szczególnie przydatne jest pierwsze z tych narzędzi. Serwer Telnet pracuje jako serwis systemowy Windows NT i umożliwia zdalne połączenie się z serwerem bądź stacją roboczą Windows NT za pomocą dowolnego klienta Telnet i następnie pracę na tym serwerze w linii poleceń. Użytkownik ma do dyspozycji wszelkie polecenia dostępne w sesji Command Prompt, tak jakby pracował lokalnie na danej stacji z systemem Windows NT. Narzędzie to przyda się przede wszystkim administratorom.

Nowy klient Telnet zaimplementowany w pakiecie Microsoftu różni się tym od standardowego klienta wbudowanego w system Windows, że obsługuje emulację terminala typu VTNT. Pozwala ona uruchamiać w oknie aplikacji Telnet tekstowe aplikacje pełnoekranowe, takie jak edytor EDIT.COM. Praca tego klienta budzi jednak wiele zastrzeżeń - jest on bardzo wolny w swoim działaniu, a podczas jego wykorzystania utylizacja procesora wzrastała do 100%, powodując spowolnienie działania pozostałych aplikacji pracujących pod kontrolą Windows NT.

W ramach pakietu jest dostępnych wiele poleceń uniksowych, dzięki którym serwery i stacje robocze z systemem Windows NT łatwiej będzie wykorzystywać osobom, które wcześniej korzystały z systemu Unix. Microsoft dołączył do swojego produktu 90-dniową wersję testową popularnych programów migracyjnych i skryptowych firmy Mortice Kern Systems (MKS). Dzięki nim użytkownicy mogą korzystać ze specjalnej uniksowej linii poleceń w środowisku NT, a także posługiwać się komendami uniksowymi i korzystać z edytora VI.

Czy warto kupić

Jest mało prawdopodobne, aby Microsoft zdecydował się rozdawać Windows NT Service for Unix Add-On Pack za darmo. Jednak pakiet dostarcza niewiele więcej niż dostępne obecnie na rynku narzędzia - aplikacje DiskAccess i DiskShare znajdują się w sprzedaży już od trzech lat, ograniczony serwer Telnet był dostępny razem z Windows NT Ser-ver Resource Kit, prosty klient Telnet znajduje się już w systemie kupowanym od Microsoftu, a dodatkowe narzędzia i polecenia uniksowe są dostarczane w szczątkowej postaci.

Czy warto więc będzie inwestować w produkt Microsoftu? To będzie zależało od jego ceny. Należy mieć nadzieję, że nie będzie ona zabójcza dla powodzenia tego produktu na rynku.

<hr size=1 noshade>Windows NT Services for Unix Add-On Pack, beta

Producent: Microsoft,http://www.microsoft.com

Wymagania: Windows NT 4.0, Service Pack 3

Cena: nieznana

Data premiery: IV kwartał br.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200