NT Workstation w NT Server

Od pewnego czasu w Internecie krąży pogłoska o tym, jak zmienić NT Workstation w NT Server. Informacje dostępne są na serwerze http://www.ora.com.. W związku z pytaniami Czytelników, poprosilismy o komentarz przedstawiciela Microsofta.

Od pewnego czasu w Internecie krąży pogłoska o tym, jak zmienić NT Workstation w NT Server. Informacje dostępne są na serwerzehttp://www.ora.com. W związku z pytaniami Czytelników, poprosilismy o komentarz przedstawiciela Microsofta.

Jest prawdą, że pliki kernela wraz z pewną liczbą kluczowych plików systemowych w Microsoft Windows NT Workstation i Microsoft NT Server, są takie same. Tak zostało to zaprojektowane. Jednak podczas ładowania się systemu do pamięci, system zmienia ponad 750 parametrów systemowych, które tworzą w tym momencie zdecydowanie różne systemy. Wizją Microsoft jest stworzyć w przyszłości jeden kernel dla wszystkich wersji językowych, który jest odpowiednio konfigurowany podczas startu systemu. To zdecydował o mikrokernelowej architekturze Windows NT bo ta architektura ma zdecydowanie więcej zalet niż tradycyjna architektura monolityczna. Tak więc, mimo że porównanie kodu binarnego kernela i niektórych plików systemowych wskazuje, iż są one podobne, to jednak kod, który działa w pamięci komputera wskazuje już wyraźnie, że są to dwa różniące się systemy operacyjne.

Podczas startu systemu Windows NT ustawianych jest 48 parametrów tylko dla samego kernela oraz ponad 700 dodatkowych parametrów systemowych, które decydują o specyficznej konfiguracji danego systemu. To jednak nie wszystko, ponieważ dodatkowo system musi skonfigurować kolejnych ponad 1000 ustawień wpływających na konfigurację systemu:

- Wieloprocesorowość; jeden procesor

- Primary Domain Controller; Backup Domain Controller - ustawienia dla Windows NT Server

- Konfiguracje dla procesora (P6, 486, Pentium, RISC, Cyrix)

- Konfiguracje językowe (US, Europejskie, w sumie ponad 20 języków)

Cała konfiguracja wydajnościowa również ustawiana jest podczas ładowania się systemu do pamięci. Przy starcie system sprawdza wartość parametru ProductType i ustala, czy system jest serwerem, czy stacją roboczą. W zależności od tego konfigurowane są odpowiednie inne parametry systemu (kernel, zarządzanie pamięcią, zarządzanie procesami, zarządzanie cache'em i inne).

Nie jest prawdą, że ten jeden parametr (jego wartość) zamienia Windows NT Workstation w Windows NT Server. Staramy się, aby za wiele zmian konfiguracyjnych odpowiadało kilka głównych kluczy w rejestrze NT. Jeden taki klucz, zidentyfikowany przez O'Reilly, kontroluje prawie 50 ustawień kernela. Jednak, jak wspominaliśmy, dodatkowych 700 parametrów jest ustawianych podczas startu, konfiguracji i instalacji systemu. Zmiana proponowana przez O'Reilly tworzy hybrydę Windows NT Workstation, której brakuje możliwości Windows NT Server.

Hybryda ta nie posiada wielu komponentów dostępnych w serwerze, m.in. HTTP, Hopher & FTP Serving, DNS Server, WINS Server, Index Server, Web Authoring, Services for Macintosh, File and Print Services for Netware oraz Directory Services Manager for Netware.

Zdecydowanie odoradzamy klientom zmian© klucza w rejestrze Windows NT, co powoduje stworzenie nie testowanej, niepewnej hybrydy Windows NT Workstation. Parametr zidentyfikowany przez O'Reilly jest tylko małym elementem całkowitej konfiguracji, która decyduje o różnicach między Windows NT Workstation i Windows NT Server. Przykładowo, powstała hybryda nie jest w stanie (bo brak jej po prostu odpowiednich elementów systemowych) partycypować w domenie Windows NT Servera lub w strukturze bezpieczeństwa.

Nie zalecamy użytkownikom dokonywania niepowołanych zmian w rejestrze Windows NT. Może to spowodować dużą niestabilność systemu i związaną z tym ogromną liczbę innych problemów, tworząc całkowicie nie testowaną, nie sprawdzoną "hybrydową" wersję Windows NT Workstation. W najgorszym przypadku system może po prostu nie wystartować. Taka zmiana nie jest prosta (firma O'Reilly współpracowała blisko z dr. Russinovichem, który ma dostęp do kodu źródłowego Windows NT).

W kwestii cen - uważamy, że Windows NT Workstation jest bardzo dobrą ofertą jako wydajny, personalny system operacyjny zaś Windows NT Server oferuje zdecydowanie więcej i że jego cena odpowiada do jego moľliwościom. Windows NT Server to nie tylko serwer plików i drukarek, ale również serwer aplikacji, serwer intranetowy. Może obsłużyć 256 połączeń zewnętrznych (dial-in connections), zawiera usługi mirrorowania dysku (disk mirroring), duplexingu (disk duplexing), technologię RAID-5 oraz takie serwisy, jak HTTP, Gopher & FTP Serving, DNS Server, DHCP Server, WINS Server, Index Server, Web Authoring, Services for Macintosh, File and Print Services for Netware oraz Directory Services Manager for Netware, których Windows NT Workstation jest po prostu pozbawiony z definicji.

Budzi zdziwienie, że jakaś firma może zachęcać klientów do łamania licencji ("zmiana" Windows NT Workstation w Windows NT Server pociąga za sobą zmianę sposobu licencjonowania). Przypadkowe zmiany w rejestrze Windows NT są po prostu niebezpieczne dla systemu i ważne jest, aby klient zdawał sobie z tego sprawę.

<div align="right">Jacek Myrcha, Microsoft Sp. z o.o.</div>


TOP 200