NSC '93

EARN we współpracy z EUnet, NORDUnet, RARE (Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne) i RIPE (Reseaux IP Europeenne) organizują konferencję NSC '93 (Network Services Conference 1993). Konferencja odbędzie się w Warszawie w hotelu Victoria Inter-Continental, w dn. 12-14 października br. Jej sponsorami są Novell i KBN.

EARN we współpracy z EUnet, NORDUnet, RARE (Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne) i RIPE (Reseaux IP Europeenne) organizują konferencję NSC '93 (Network Services Conference 1993). Konferencja odbędzie się w Warszawie w hotelu Victoria Inter-Continental, w dn. 12-14 października br. Jej sponsorami są Novell i KBN.

Po powodzeniu pierwszej konferencji w Pizie w ub.r., organizatorzy warszawskiej NSC '93 zamierzają skupić się na zagadnieniu dostarczania usług klientom, ze szczególnym podkreśleniem możliwości wykorzystania dostępnych już narzędzi. Tematyka obrad dotyczy wpływu istniejącego oprogramowania na rozwój usług i wsparcia, zmieniających się funkcji tradycyjnych narzędzi i usług (takich np. jak archiwum), nowych usług (np. komunikacja wielomedialna), przyszłej roli bibliotek oraz efektów komercjalizacji sieci i usług. Omówione zostaną także kwestie obsługi klientów, jak również rola wsparcia w dostępie do usług globalnych. Prelekcje i pokazy mają uwzględniać potrzeby takich środowisk użytkowników sieci komputerowych jak: naukowo-badawcze, edukacyjne, administracyjne, przemysłowe i biznesowe. Sesje wprowadzające w tematykę użytkowania konkretnych usług sieciowych wkomponowano w program konferencji. Eksperci omówią na nich praktyczne kwestie związane ze stosowaniem narzędzi i usług.

Koszty uczestnictwa - przy zgłoszeniu się do 30.IX.1993 r. 650 DM (ca. ECU 336) - gdy rejestracja na konferencji 710 DM (ca. ECU 367) Sekretariat konferencji: Biuro Kongresowe ORBIS, SP 146, 00-950 Warszawa. Tel. 48 (22) 27 62 08 lub 27 92 86. Fax. 48 (22) 27 59 51; Comertel/tel. 48 (39) 12 03 20, Comertel/Fax: 48 (22) 12 03 17; Adresy elektroniczne: EARN/BITNET: [email protected] lub Internet: [email protected] (wpn)


TOP 200