NOWOŚCI RYNKOWE

Zarządzanie urządzeniami Carrier Ethernet firmy Ciena

Ciena wprowadziła nowe oprogramowanie do zarządzania sieciami pakietowymi i panel administracyjny w modelu cloud. Obecnie większość ruchu jest przenoszona przez sieci Ethernet, na nich koncentrują się rozwiązania, mające na celu osiągnięcie jak najlepszego poziomu usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych. Zaletą technologii Carrier Ethernet jest łatwość zarządzania siecią i możliwość uzyskania dużych przepustowości w dostępie do internetu oraz usług - IPTV, VoD czy VoIP. Ważne są małe opóźnienia, doskonała skalowalność i niewysokie w stosunku do korzyści koszty wdrożenia.

Nowe funkcje w systemie zarządzania sieciami pakietowymi SAOS i aplikacji OneControl umożliwiają szybką diagnozę problemów sieciowych, są gotowe profile usług do zdalnej konfiguracji urządzeń sieciowych. Ciena wprowadziła nowy panel administracyjny, który umożliwia klientom monitorowanie stanu usług ethernetowych przez całą dobę oraz dostęp do raportów SLA.

FortiOS 5.0 firmy Fortinet

Fortinet udostępnił nową wersję systemu operacyjnego FortiOS 5.0 przeznaczoną dla platform FortiGate. Rozwiązanie minimalizuje ryzyko problemów z bezpieczeństwem i usprawnia kontrolę nad użytkownikami urządzeń mobilnych w środowisku BYOD.

Celem FortiOS 5.0 jest lepsza kontrola zagrożeń związanych z korzystaniem z niekorporacyjnych urządzeń - oprogramowanie łączy analizę zachowań użytkowników w sieci z monitorowaniem działania urządzeń (zwłaszcza punktów końcowych) oraz informuje administratora o aktualnym statusie ruchu w sieci. Jedną z wprowadzonych opcji jest określanie reputacji klienta na podstawie generowanego ruchu, dzięki czemu dział IT może wdrożyć inteligentną politykę bezpieczeństwa - zasady zabezpieczeń są wymuszane w zależności od lokalizacji, typu używanego urządzenia, statusu, np. jako gość lub pracownik.

Wraz z nowym systemem operacyjnym FortiOS 5.0, Fortinet wprowadził trzy nowe rozwiązania FortiManager 5.0, FortiAnalyzer 5.0 i FortiClient 5.0.

Nowy Toad for Oracle 11.6

Quest Software (obecnie część Dell Software Group) udostępnił najnowszą wersję rozwiązania Toad for Oracle 11.6, które od poprzednich wersji różni się mobilnością i możliwościami pracy zespołowej. Narzędzie oferuje zdalny dostęp i możliwość wykonywania skryptów za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego, a także łatwiejszy sposób programowania i współpracy zespołowej. Toad obsługuje Oracle 64-bit i dostępne jest w nowej wersji - Exadata Edition, która umożliwia kompleksowe zarządzanie środowiskiem Exadata Oracle.

Oprócz zdalnego dostępu wprowadzono także:

- Synchronizację - pozwala użytkownikom Toada przechowywać online pliki, do których mogą szybko uzyskać dostęp. Funkcja pozwala odtwarzać skrypty Toada i synchronizować ustawienia między wieloma komputerami.

- Współdzielenie - użytkownicy mogą współdzielić między sobą skrypty bazy danych i ustawienia w ramach społeczności Toad World.

- Kontrolę wersji obsługującej system kontroli IBM Rational ClearCase, pomagającą utrzymać integralność pomiędzy zmianami w bazie danych.

Edycje Toad for Oracle Pro, Xpert i Suites zawierają rozszerzone funkcje współpracy i analizy kodu. Nowe możliwości pozwalają wybrać, tworzyć i wdrażać zasady kodowania oraz współdzielić zestawy reguł między zespołami programistów, w celu osiągnięcia większej spójności we wdrażaniu standardów i zaleceń.

Najważniejsze cechy Toad DBA Suite for Oracle - Exadata Edition:

- Spotlight do diagnostyki środowiska Exadata Oracle. Zapewnia szczegółowy podgląd relacji pomiędzy bazą danych i storage, identyfikuje potencjalne wąskie gardła, zanim wpłyną na pracę użytkowników końcowych.

- Moduł DB Admin z Database Health Check. Pomaga administratorom DBA i DMA zapewnić optymalną konfigurację Oracle Exadata.

- SQL Optimizer dostarcza szczegółowych informacji dotyczących wykonywania poleceń SQL i ich optymalizacji, pokazując operacje SQL offloading w Oracle Exadata.

- Benchmark Factory do testowania skalowalności i wydajności w środowisku Oracle Exadata RAC.

Aplikacje mobilne IFS

Firma IFS, znana głównie z oprogramowania dla przedsiębiorstw, wprowadza siedem nowych aplikacji na smartfony z serii Touch Apps i pierwszą aplikację dla systemów Windows Phone i Windows 8. Aplikacje te oferują mobilne funkcje dla obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak: zasoby ludzkie, zarządzanie relacjami z klientami, raportowanie ad hoc, przeszukiwanie zasobów firmowych, zarządzanie pojazdami, usługi wsparcia IFS.

Nowe aplikacje IFS Touch Apps:

- IFS Time Tracker obsługuje m.in. raportowanie i potwierdzanie czasu pracy i frekwencji w ramach projektu.

- IFS Trip Tracker obsługuje raportowanie w czasie rzeczywistym kosztów delegacji pracownika mobilnego.

- IFS Sales Companion zarządza kontami, zadaniami i potencjalnymi klientami, przeznaczona dla sprzedawców.

- IFS Quick Reports obsługuje uruchamianie i przeglądanie raportów ad hoc na urządzeniach mobilnych.

- IFS Quick Facts obsługuje wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych dowolnych obiektów w systemie IFS Applications.

- IFS Flight Log zarządza danymi operacyjnymi platformy w sektorze lotnictwa i obrony (jedyna aplikacja hostowana poza sklepami z aplikacjami)

- IFS Support Companion obsługująca komunikację z centrami wsparcia IFS.


TOP 200