NOWOŚCI RYNKOWE

Migracja online przez WAN w Hyper-V 3.0

Razem z następną wersją serwerowego systemu Microsoftu pojawi się nowa wersja narzędzia wirtualizacji Hyper-V. Nowością będzie opcja przenoszenia działających maszyn wirtualnych pomiędzy sieciami połączonymi przez WAN. Informacja oraz nowa opcja została pokazana na konferencji Microsoft BUILD w Anaheim (USA, Kalifornia), według deweloperów będzie ona dostępna w wersji Hyper-V 3.

Podczas przenoszenia live maszyna wirtualna jest przenoszona między komputerami bez przerwy w pracy aplikacji i usług hostowanych przez aplikacje pracujące wewnątrz VM. Większość rozwiązań wirtualizacyjnych od dawna oferuje migrację w obrębie tej samej sieci lokalnej. Przenoszenie między różnymi podsieciami, szczególnie połączonymi przez WAN, jest znacznie trudniejszym zadaniem, gdyż poważną przeszkodą są zmiany adresowania oraz opóźnienia w transmisji danych. Problem został rozwiązany za pomocą przydzielenia dwóch adresów IP dla każdej z maszyn - jeden adres jest przypisany do maszyny, za jego pomocą komunikuje się ona ze światem zewnętrznym, drugi służy do komunikacji i zarządzania w obrębie data center. Zadanie polega zatem na utrzymywaniu przypisania tych adresów IP. Pokaz na żywo zademonstrował Ross Ortega, menedżer projektu w Microsofcie.

Microsoft nie jest jedyną firmą, która na to w przyszłości pozwoli. Obecnie VMware oferuje podobną możliwość już teraz przy produkcyjnym środowisku VXLAN, ale rozwiązanie to wymaga przełączników Cisco z technologią Overlay Transport Virtualization (OTV).

Podczas migracji maszyny przez WAN musi odbyć się synchronizacja stanów, a proces ten jest dość czasochłonny przy wolniejszych łączach. Oznacza to, że opcja ta przyda się wtedy, gdy trzeba przenieść maszynę do rezerwowego data center w obliczu zewnętrznych zagrożeń lub należy dokonać migracji do nowego data center podczas pracy usług. Dodatkową opcją, która ułatwi migrację, będzie możliwość aktualizacji maszyn za pomocą nośnika offline (dysk lub pamięć Flash wysłana kurierem), a następnie dogranie pozostałych zmian online, co bardzo skróci czas migracji.

Nowa wersja Hyper-V obsłuży do 32 wirtualnych procesorów i 512 GB dla każdej maszyny. Nowy system plików VHDX będzie mógł utworzyć dyski wirtualne o pojemności do 16 TB.

Nowe opcje MySQL w wydaniu Enterprise Edition

Baza danych MySQL 5,5 oraz wersja testowa Development Milestone 5,6 dostarczają nowych funkcji komercyjnemu wydaniu tej popularnej bazy danych, będącej de facto standardem w niedużym hostingu i wielu aplikacjach webowych.

Wydanie komercyjne charakteryzuje się obecnością narzędzi, których nie ma w wersji open source. Oracle swoim klientom, którzy zakupią licencje wersji komercyjnej, oferują między innymi MySQL Enterprise Monitor oraz MySQL Enterprise Backup. Do tej grupy doszły niedawno także pule wątków, nowe rozwiązania wysokiej dostępności oraz zewnętrzne uwierzytelnienie za pomocą PAM (standardowych narzędzi uwierzytelnienia w wielu dystrybucjach Linuksa) i mechanizmów systemu Windows.

Zadaniem pul wątków jest dostarczenie dobrej wydajności bazy w miarę wzrostu liczby użytkowników, zapytań i danych ładowanych do bazy MySQL. Odbywa się to dzięki modelowi obsługi wątków, zaprojektowanego w ten sposób, by zredukować narzut związany z zarządzaniem połączeniami klientów i wątkami wykonującymi zapytania bazodanowe. Efektem tego modelu jest znacząca poprawa skalowalności i wydajności przy pracy z bardzo silnie obciążonymi aplikacjami webowymi, które obsługują coraz więcej połączeń od użytkowników Internetu. Opcję tę można konfigurować pod kątem maksymalnego wykorzystania możliwości dzisiejszych wielordzeniowych procesorów. Różnica jest widoczna także przy pomiarze za pomocą narzędzia SysBench wydajności przetwarzania równolegle realizowanych transakcji webowych, szczególnie przy instalacji w środowisku procesorów wyposażonych w 16 rdzeni obliczeniowych (lub więcej).

Wysoka dostępność

Rozwiązania wysokiej dostępności obecne w MySQL Enterprise umożliwiają automatyczne wykrycie i usunięcie problemów związanych z awariami, a także ograniczenie przestojów związanych z planowaną konserwacją.

Użytkownicy MySQL na platformie Windows Server mogą skorzystać z certyfikowanej i wspieranej konfiguracji dla klastrów Windows Server Failover Clustering (WSFC). W takiej konfiguracji MySQL korzysta z natywnych mechanizmów klastrowania systemów Microsoftu.

Opcją, która pomoże przy wdrożeniu baz danych w dużym centrum usług, jest przygotowanie wzorca maszyn wirtualnych MySQL Enterprise Edition w formie wstępnie zainstalowanego oraz skonfigurowanego obrazu maszyny wirtualnej dla środowiska Oracle VM.

Bezpieczeństwo i uwierzytelnienie

MySQL 5.5 wprowadza API, które umożliwia uwierzytelnienie użytkowników za pomocą zewnętrznych bibliotek i usług katalogowych. Wydanie Enterprise Edition korzysta z tego samego API, by dostarczać gotowych do użycia modułów uwierzytelnienia użytkowników za pomocą modułów Pluggable Authentication Modules (PAM) lub odpowiednich usług Windows. Moduł External Authentication for PAM umożliwi wykorzystanie PAM do uwierzytelnienia za pomocą LDAP, Kerberosa oraz natywnych narzędzi w systemach Unix/Linux. Opcja zewnętrznego uwierzytelnienia użytkowników Windows umożliwia logowanie na podstawie tokenów uwierzytelnienia pochodzących z systemów Windows.


TOP 200