NOSy w laboratorium testowym

Stabilność i odporność na uszkodzenia

NOSy w laboratorium testowym

Wyniki testów operacji na plikach (uśrednionie - w transakcjach /sek.)

Bogato wyposażony w mechanizmy system operacyjny nie przedstawia większej wartości, jeżeli nie zapewnia utrzymania stałej dostępności usług serwera - niezależnie od okoliczności. Windows 2000 oferuje konfiguracje oprogramowania RAID 0,1 i 5, zapewniające odporność na uszkodzenia dysków, oraz ma wbudowane mechanizmy rozkładania obciążeń sieciowych, pozwalające na traktowanie grupy serwerów jako jednego wirtualnego serwera z jedną nazwą i adresem IP. Grupa taka decyduje o tym, który serwer będzie obsługiwał nadchodzące z sieci zlecenia. Mechanizm ten służy nie tylko rozdzielaniu zadań na poszczególne serwery w grupie, celem zrównoważenia rozkładu obciążeń, ale także zapewnia tolerancję uszkodzeń w razie awarii któregoś z serwerów. Na mniejszą skalę można używać mechanizmu Failover Clustering, zapewniającego podstawowe funkcje obchodzenia uszkodzeń przez przekazywanie zadań pomiędzy dwoma serwerami.

Windows 2000, tak jak NT 4.0, również zapewnia ochronę pamięci, co oznacza, że każdy proces pracuje we własnym chronionym segmencie pamięci. Ponadto z systemem zintegrowane są mechanizmy składowania i odtwarzania plików.

Novell dołącza do NetWare produkt o nazwie Novell Cluster Service, pozwalający na łączenie w klastry do ośmiu serwerów - wszystkie zarządzane z jednego miejsca przy użyciu ConsoleOne, NetWare Management Portal lub NWAdmin32. Jak na razie Novell nie oferuje jednak żadnego produktu zapewniającego rozkładanie obciążeń dla aplikacji lub obsługi plików. NetWare ma dopracowany schemat ochrony pamięci, wydzielający pamięć dla jądra systemu i aplikacji, oraz moduł Storage Management Services, zapewniający bardzo elastyczne udogodnienie składowania i odtwarzania plików. Składowanie może być pełne, pokrywać część woluminu lub przechowywać tylko przyrosty plików.

Red Hat oferuje produkt rozkładania obciążeń o nazwie piranha, dostarczany z Linuxem. Pakiet ten zapewnia rozkładanie ruchu TCP pomiędzy serwery w klastrach, przy czym nie istnieje sztywna granica określająca liczbę serwerów konfigurowanych w takie klastry. Red Hat Linux zapewnia także obsługę oprogramowania RAID za pośrednictwem narzędzi sterowanych wierszami komend; obsługuje mechanizm protekcji pamięci i zapewnia podstawowe udogodnienia składowania.

SCO zapewnia opcjonalny mechanizm klastrowania kilku serwerów w środowisku rozkładania obciążeń Non-Stop Clustering, przeznaczonym dla systemów o najwyższym stopniu odporności na błędy. Non-Stop Clustering obsługuje sześć serwerów w klastrze. UnixWare zapewnia obsługę oprogramowania RAID, zarządzanego mechanizmem On-Line Data Manager. Obsługiwane są wszystkie standardowe poziomy RAID. Do systemu dołączany jest pakiet ArcServerIT 6.6 firmy Computer Associates, zapewniający funkcje składowania i odtwarzania plików. UnixWare stosuje mechanizmy ochrony pamięci.

Dokumentacja

Ponieważ testy przeprowadzano przed pojawieniem się na rynku wersji handlowej Windows 2000, nie było możliwości oceny dokumentacji drukowanej Microsoftu. Dokumentacja online zawarta na CD-ROM jest obszerna, dobrze zorganizowana i użyteczna.

NetWare 5 jest dostarczany z dwoma podręcznikami: szczegółowy podręcznik do instalowania i konfigurowania systemu z dobrym wyjaśnieniem koncepcji i mechanizmów wraz z ogólnym opisem konfigurowania systemu oraz mała broszurka zawierająca karty szybkiego startu. Dokumentacja online Novella jest bardzo użyteczna.

Red Hat Linux jest dostarczany z trzema podręcznikami: przewodnik instalacyjny, przewodnik uruchomienia i podręcznik podstawowy - wszystkie trzy łatwe do przeglądania.

Pomimo tego, że UnixWare jest najtrudniejszym produktem do instalowania i konfigurowania, SCO oferuje najlepszą dokumentację. Produkt jest dostarczany z dwoma podręcznikami: System Handbook i Getting Started Guide. Podręcznik systemowy jest przewodnikiem po instalacji systemu operacyjnego. Przewodnik startowy opisuje narzędzia niezbędne do konfigurowania i utrzymywania systemu operacyjnego. Dokumentacja online jest również dobrze opracowana i łatwa w użyciu.

Podsumowanie

W zdaniu podsumowującym należy podkreślić, że wszystkie prezentowane sieciowe systemy operacyjne oferują szeroki zakres charakterystyk i zapewniają użytkownikom możliwość wyboru w zależności od tego, jak zamierzają oni użytkować sieć przedsiębiorstwa.

Jeżeli poszukuje się systemu ogólnego zastosowania, dostarczającego usług klasy przedsiębiorstwa, to najpoważniejszym kandydatem jest Windows 2000. Jednakże z uwagi na najwyższe osiągi, usługi plików i druku jako serwer sieci chyba bezkonkurencyjny jest system Novella. Z kolei dla tych, którzy są skłonni zapłacić większe pieniądze za skalowalność i niezawodność, najbezpieczniejszy jest SCO UnixWare. Ale należy też pamiętać, że tanią możliwością, oferującą szkielet usług sieciowych z przyzwoitą wydajnością, jest Red Hat Linux.

Metodologia testowania

Komentarz do testu


TOP 200