NOSy w laboratorium testowym

Linux zawiera zestaw narzędzi, sterowanych wierszami komend, do konfigurowania systemu plików oraz montowania i demontowania partycji. Z produktem jest dostarczany pakiet Samba, zapewniający pewną integrację z klientami Windows. Samba może być skonfigurowany jedynie przez plik konfiguracyjny ASCII - jest to poważne utrudnienie.

Do ustawiania drukarek w UnixWare można używać elastycznego narzędzia GUI o nazwie Printer SetUp Manager. Do zarządzania plikami i wolumenami SCO oferuje narzędzie o nazwie VisionFS, współpracujące z klientami Windows. VisionFS pozwala m.in. klientom NT na dostęp do serwera UnixWare. Usługa ta jest łatwa do skonfigurowania i użytkowania.

Zarządzanie pamięcią

NOSy w laboratorium testowym

Punktacja ogólna

Windows 2000 zapewnia najlepsze narzędzia do zarządzania pamięcią. Graficzne narzędzie Manage Disks, do konfigurowania dysków lokalnych, zawiera zarządzanie oprogramowaniem RAID, pozwalające na dynamiczne dołączanie dysków do zestawu woluminów bez konieczności przeładowania systemu. Ponadto na każdym dysku macierzy jest zapisywana sygnatura umożliwiająca przeniesienie zestawu macierzowego do innego serwera Windows 2000 bez potrzeby konfigurowania woluminu na nowym serwerze. Nowy serwer rozpoznaje dyski jako elementy zestawu RAID i dynamicznie dołącza wolumen do systemu plików.

Narzędzie zarządzania woluminami w NetWare - NWConfig - jest łatwe w użyciu, ale może stwarzać pewne kłopoty przy konfigurowaniu woluminów RAID: aby bez problemów sformatować dyski i utworzyć wolumin RAID, należy posiadać pełną wiedzę o tym procesie. Narzędzie to, choć być może wygląda na niezbyt wyrafinowane, zasługuje na wysoką notę za funkcjonalność i łatwość użytkowania.

Red Hat Linux także oferuje graficzne narzędzie konfigurowania RAID, ale jest ono znacznie łatwiejsze przy wykorzystaniu, również dostępnych, narzędzi sterowanych wierszami komend.

Do konfigurowania dysków na serwerze UnixWare można używać graficznego narzędzia administrowania dyskami i woluminami o nazwie Veritas Volume Manger, dostarczanego z UnixWare. Narzędzie to sprawia pewne kłopoty w początkowej fazie użytkowania - ma problemy z prawidłowym rozpoznawaniem dysków, które mają być formatowane. Problem można rozwiązać konfigurując dyski wierszami komend i wtedy narzędzie to pracuje bez zarzutu.

Ochrona

Chociaż nie przebadano dogłębnie systemów operacyjnych pod kątem słabych punktów systemu bezpieczeństwa, przyjrzano się jednak zestawom oferowanych mechanizmów ochrony.

Microsoft znacznie ulepszył system ochrony w Windows 2000. System ten obsługuje, jako podstawowy mechanizm w obrębie domen, certyfikację kluczy publicznych Kerberos oraz dopuszcza dodatkowe uwierzytelnianie kartami chipowymi. Microsoft udostępnia również Security Configuration Tools, zintegrowane z MMC, ułatwiające zarządzanie obiektami ochrony w systemie Active Directory Services; oraz nowy Encrypting File System, pozwalający na desygnowanie woluminów, w których pliki są automatycznie szyfrowane przy zapisie.

Novell dołączył do NetWare 5 obsługę infrastruktury kluczy publicznych, używając schematu certyfikacji zaprojektowanego przez RSA Security, co pozwala zwracać się do NDS o certyfikat klucza publicznego.

Red Hat oferuje podstawowy mechanizm uwierzytelniania Kerberos. W Red Hat Linux, tak jak w większości systemów operacyjnych Unix, usługi sieciowe mogą być kontrolowane indywidualnie w celu zwiększenia stopnia ochrony. Red Hat oferuje Pluggable Authentication Modules jako sposób na ustanawianie reguł uwierzytelniania dla programów pracujących na serwerze. Hasła są chronione w ukrytym pliku. Red Hat dołącza także zaporę ogniową i usługi VPN.

UnixWare zawiera zestaw narzędzi ochrony o nazwie Security Manager, pozwalający na ustawianie różnego stopnia zabezpieczeń przed penetracją usług w sieci: od braku zabezpieczeń do zamknięcia wszystkich usług. Jest to narzędzie oszczędzające czas administratora - jest też możliwe ręczne ustawianie usług prowadzące do tego samego rezultatu.


TOP 200