NOSy w laboratorium testowym

Narzędzie Monitor NetWare wyświetla informacje o wykorzystaniu procesora, pamięci operacyjnej i bufora na serwerze lokalnym. Może to być bardzo pożyteczne narzędzie do diagnozowania wąskich gardeł systemu. Jednak aby poprawnie interpretować wszystkie monitorowane parametry, jest niezbędna spora wiedza w tym zakresie. Jeżeli jest potrzebna statystyka osiągów na wielu serwerach, to należy skorzystać z Web Management Portal.

Red Hat oferuje do monitorowania serwera standardowe narzędzia Linuxa sterowane wierszami komend, takie jak iostat i vmstat. Nie oferuje natomiast graficznych narzędzi monitorowania. Jak w każdym systemie operacyjnym typu Unix jest możliwe pisanie skryptów automatyzujących działanie tych narzędzi na serwerach Linux. Na ogół jednak są to narzędzia wymagające wysokiego poziomu profesjonalizmu, aby można je było efektywnie używać. Zestaw graficznych narzędzi monitorowania byłby dużym atutem dystrybucji Red Hat Linux.

UnixWare oferuje także kilka narzędzi monitorowania. System Monitor jest prostym, ale też i ograniczonym GUI UnixWare, przeznaczonym do monitorowania użytkowania procesora i pamięci. Narzędzia sterowane wierszami komend sar i rtpm raportują użytkowanie w czasie rzeczywistym bufora, CPU i dysków. Stosowane razem dostarczają użytkownikowi ogólnego obrazu obciążenia serwera.

Administrowanie klientem

Obok zarządzania serwerem niezmiernie ważnym zadaniem jest też zarządzanie użytkownikami. Tutaj - co nie jest zaskoczeniem - palmę pierwszeństwa dzierżą oba systemy operacyjne dostarczane ze zintegrowanymi usługami katalogowymi.

Uprawnienia użytkownika w systemie Windows 2000 ustawia się w Active Directory. Służy do tego narzędzie administrowania katalogami zawarte w MMC. Użytkowników i komputery można grupować w jednostkach organizacyjnych i dołączać do nich reguły zarządzania i ochrony.

Klientami NDS i NetWare można zarządzać z ConsoleOne, NWAdmin lub NetWare Management Portal. Z pomocą każdego z tych narzędzi można tworzyć użytkowników, zarządzać przestrzenią plików oraz ustawiać uprawnienia do obiektów. Ponadto NetWare jest dostarczany z pakietem ZENWorks (dla pięciu użytkowników) oferującym usługi administrowania desktopami: inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, dystrybucję oprogramowania i zdalne sterowanie usługami.

Red Hat Linux nie oferuje zbyt wiele w zakresie mechanizmów zarządzania klientami. Lokalnych użytkowników kontroluje się za pomocą mechanizmów konfigurowania uprawnień Unixa.

UnixWare jest w tym zakresie podobny do Red Hat Linux, ale SCO udostępnia na serwerze pewne moduły wykonywalne Windows do zdalnego ustawiania uprawnień do plików i katalogów z klientów Windows, jak również tworzenie i zmianę ustawień użytkowników. SCO i Red Hat oferują obsługę opartej na Unixie usługi informacji sieciowej NIS (Network Information Service). NIS jest magazynem informacji o sieci zawierającym elementy, takie jak nazwy logon, hasła i katalogi główne. Informacje te pomagają w zarządzaniu klientami.

Zadania podstawowe: obsługa plików i drukarek

Sieciowy system operacyjny nie istnieje bez możliwości współdzielenia plików i drukarek. Systemy Novella i Microsoftu uzyskały w tym najwyższe noty.

W Windows 2000 można w łatwy sposób dołączać i utrzymywać drukarki - używając administracyjnego kreatora druku. Współdzielenie plików można obsługiwać używając narzędzi zarządzania Active Directory. Windows 2000 oferuje także usługi plików rozproszonych - DFS (Distributed File Services) - pozwalające na łączenie plików rezydujących na kilku serwerach w jeden logiczny plik współdzielony.

Novell Distributed Print Services (NDPS) pozwalają na szybkie dołączanie drukarek do sieci. W momencie wykrycia przez NDPS nowej drukarki dołączonej do sieci definiuje ona agenta (Printer Agent) pracującego na drukarce i komunikującego się z NDS. Następnie używa się NDS do definiowania reguł użytkowania dla nowej drukarki. Usługi plików NetWare definiuje się tworząc, a następnie montując wolumin dyskowy, który także zarządza regułami użytkowania woluminu.

Red Hat zawiera narzędzie printtool, służące ustawianiu drukarek podłączonych do serwera lub bezpośrednio do sieci. GUI ten może być także używany do tworzenia pozycji przechwytywania druku w definiowaniu dostępu do drukarek.


TOP 200