NOSy w laboratorium testowym

Również wydajność Red Hat Linux wzrosła o 10-15 proc. z chwilą wyłączenia flagi zapisu przez bufor. Honorowanie tej flagi stwierdzono również podczas sprawdzania kodu systemu plików Samba. Samba wyszukuje optymalny czas pomiędzy sekwencjami odczytu/zapisu i wtedy wykonuje operacje zapisu na dysku.

Ta druga runda testów udowodniła, że w optymalizacji wydajności zapisu Windows 2000 jest zależny od swojego systemu buforowania plików. Po wyłączeniu flagi write-through rezultaty testów były znacznie lepsze: zapis był w pewnych przypadkach dwudziestokrotnie szybszy! Mimo tego Windows 2000 nadal pozostawał w tyle za NetWare i Red Hat Linux w testach zapisu plików.

SCO honoruje flagę write-through domyślnie, ponieważ jego system plików został zaprojektowany pod kątem zapewnienia maksymalnej integralności danych i realizuje zapis na dysk dla wszystkich zleceń zapisu. Dlatego też w testach zapisu wyniki uzyskane przy włączonej fladze nie odbiegały zbytnio od wyników testów przeprowadzonych przy fladze wyłączonej.

W kryterium sieciowym wykonano dwa testy. Test długich transakcji TCP mierzył maksymalne pasmo, jakie może obsłużyć każdy z systemów operacyjnych, podczas gdy test krótkich transakcji TCP mierzył zdolność każdego serwera do obsługi dużej liczby sesji sieciowych z transakcjami małych plików.

Pomimo kiepskich wyników w testach plików Windows 2000 wyszedł na czoło w testach długich transakcji. Windows 2000 jest jedynym systemem operacyjnym z wielowątkowym stosem IP, pozwalającym na obsługę zleceń sieciowych przez wiele procesorów. Novell i Red Hat pracują także nad takim rozwiązaniem i zamierzają zastosować je w swoich produktach.

NetWare i UnixWare otrzymały wysokie noty również w testach długich transakcji TCP, zajmując odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

W teście krótkich transakcji TCP bezspornym liderem jest NetWare. Na drugim miejscu uplasował się Linux, pomimo braku obsługi przerywających zamknięć TCP - metody, za pomocą której system operacyjny może szybko zamknąć połączenia TCP. Użyte w testach oprogramowanie Chariot firmy Ganymede Software stosuje zamknięcie przerywające.

Zarządzanie

NOSy w laboratorium testowym
W miarę rozwoju infrastruktury informacyjnej przedsiębiorstwa w sieci przybywa coraz więcej serwerów i rośnie liczba użytkowników. Niezbędnym elementem oprogramowania systemowego, pozwalającym utrzymać kontrolę nad takim środowiskiem, stają się w tej sytuacji narzędzia zarządzania sieciowych systemów operacyjnych. W ocenie zwracano uwagę na interfejs zarządzania, wsparcie procesów monitorowania serwerów, administrowanie klientami, zarządzanie plikami i drukiem oraz zarządzanie pamięcią masową.

Windows 2000 i NetWare dysponują porównywalnymi, bardzo użytecznymi interfejsami zarządzania.

MMC (Microsoft Management Console) jest pakietem scalającym większość funkcji zarządzania Windows 2000. Ten konfigurowalny graficzny interfejs użytkownika (GUI) pozwala na dołączanie apletów - zarówno firmowych, jak i dostawców niezależnych - kastomizujących jego funkcjonalność. Interfejs ten jest bardzo podobny do Windows Explorer. Konsola jest łatwa w użyciu i pozwala na konfigurowanie wielu lokalnych elementów serwera, obejmujących użytkowników, dyski i inne ustawienia systemowe, takie jak data i czas. MMC pozwala także na implementację reguł zarządzania w odniesieniu do grup użytkowników i komputerów, wykorzystując nowe usługi katalogowe Microsoftu Active Directory. Zawarte w MMC narzędzia zarządzania Active Directory pozwalają na konfigurowanie użytkowników i zmianę reguł zarządzania.


TOP 200