NOM: zmiana steru

Nowym prezesem NOM został Jan Piotrowski, dotychczasowy wiceprezes Tel-Energo. Andrzej Arendarski, dotychczasowy prezes NOM i Tel-Energo, przechodzi do Rady Nadzorczej pierwszej spółki, kończąc w ten sposób roczny okres unii personalnej między obiema firmami.

W pierwszym kwartale 2004 r. NOM zostanie ostatecznie wchłonięty do Tel-Energo, zachowując jedynie markę. To element budowy grupy telekomunikacyjnej, która już dzisiaj ma 25% rynku dzierżawy łącz oraz 17% w rynku transmisji danych.

Zobacz również:


TOP 200