NMS i LANDesk Management System w jednym pakiecie

ManageWise 1.0 to, opracowany przez Novella i Intela pakiet, który integrując kilka ich programów w jednym produkcie ułatwi zadanie zarządzania sieciami komputerowymi pracującymi pod systemem NetWare.

ManageWise 1.0 to, opracowany przez Novella i Intela pakiet, który integrując kilka ich programów w jednym produkcie ułatwi zadanie zarządzania sieciami komputerowymi pracującymi pod systemem NetWare.

Pakiet składa się z pięciu programów. Trzy z nich to dzieło firmy Novell (NetWare Management System, NetWare Management Agent i NetWare LANalyzer Agent), a dwa - firmy Intel (LANDesk Manager i LANDesk Virus Protect).

Pakiet pozwala na wykonywanie z poziomu pojedynczej konsoli zarządzania, korzystającej z protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol), wielu zadań. Administrator sieci może zarządzać pracą serwerów systemu NetWare, sterować zdalnie pracą stanowisk w sieci, diagnozować pracę sieci, zarządzać pracą routerów, chronić sieć przed wirusami, kontrolować kolejki drukowania czy monitorować zasoby sieci (tak sprzęt, jak i zainstalowane na komputerach oprogramowanie).

Niewątpliwą zaletą pakietu jest to, że administrator sieci uruchamia wszystkie pięć programów używając jednego, graficznego interfejsu. Integracja tylu, podobnych przecież do siebie, programów w jednym zestawie pozwoliła też na wyeliminowanie powtarzających się w nich funkcji i modułów zarządzania siecią, co dało w efekcie bardzo zwarty oraz przejrzysty produkt.

Za pakiet ManageWise 1.0 klient płaci dużo mniej, niż gdyby kupował wszystkie wchodzące w jego skład programy. Pakiet ManageWise 1.0, składający się z pięciu programów na CD-ROM i dwóch tomów dokumentacji, kosztuje 795 USD (w wersji obsługującej pięć stanowisk). Kupując natomiast każdy program oddzielnie, klient zapłaciłby za 33 dyskietki, jeden CD-ROM i 17 tomów dokumentacji ok. 8 tys. USD.


TOP 200