NIK o policyjnych systemach informatycznych

Najwyższa Izba Kontroli zbadała funkcjonowanie policyjnych systemów informatycznych w latach 1999-2001. Raport wykazuje m.in. opóźnienia we wprowadzaniu danych i niepełne wykorzystanie funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Policji. Kontrolerzy pozytywnie ocenili natomiast projekt budowy Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP).

Najwyższa Izba Kontroli zbadała funkcjonowanie policyjnych systemów informatycznych w latach 1999-2001. Kontrole przeprowadzono w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendzie Głównej Policji, wybranych trzech komendach wojewódzkich, czterech miejskich i pięciu powiatowych. Ocenie poddano funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Policji (ZSIP) i Systemu Statystyki Przestępczości TEMIDA. Kontrolerzy przyjrzeli się również prowadzonemu wdrożeniu Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP), który ma zastąpić przestarzały ZSIP.

NIK stwierdza w raporcie, że wdrożone systemy informatyczne „nie dość skutecznie wspomagają działania policji na rzecz bezpieczeństwa publicznego”. ZSIP spełnia trzy podstawowe funkcje: wprowadzania; sprawdzania oraz analizy danych. W badanym okresie dostęp do systemu był możliwy teoretycznie z ok. 11,5 tys. stanowisk w całej Polsce, jednak nie wszystkie jednostki wyposażono w odpowiedni sprzęt. Kontrolerzy wykazali opóźnienia we wprowadzaniu danych oraz nikłe wykorzystanie dostępnej w systemie opcji analizy. Umożliwia ona wyszukiwanie w bazie danych osób lub zdarzeń wg zadanych kryteriów (typowanie). Ta funkcjonalność systemu miała wspierać głownie służby prewencyjne i kryminalne. Wskaźnik wykorzystania ZSIP w procesie typowania nie przekraczał 0,05%, a w I półroczu 2001 r. spadł do 0,03%. NIK wykazała braki w zabezpieczeniu danych, nie stwierdzono jednak przypadków nie autoryzowanego dostępu do systemu.

Zobacz również:

„Kontrola wykazała, iż ZSIP oraz pozostałe autonomiczne systemy informatyczne policji słabo ze sobą współdziałają, a zatem nie stanowią dla niej oczekiwanego wsparcia” – stwierdzono w raporcie.

NIK pozytywnie oceniła natomiast projekt budowy Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP). Jego wdrożenie, realizowane m.in. przy udziale Oracle, opóźnia się ze względu na brak środków finansowych. KSIP ma osiągnąć pełną funkcjonalność w 2004 r. i ostatecznie zastąpi Zintegrowany System Informacyjny Policji.

Prezes NIK zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego policji o objęcie szczególnym nadzorem procesu wdrażania tego systemu.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200