NGN - u progu sieci następnej generacji (cz. 2)

Celem ewolucji sieci telekomunikacyjnych w kierunku sieci następnej generacji (NGN) jest konwergencja usług telefonicznych z transmisją danych przez szybkie wielousługowe sieci szkieletowe. Firmy telekomunikacyjne rozwiązują ten problem na wiele sposobów.

Celem ewolucji sieci telekomunikacyjnych w kierunku sieci następnej generacji (NGN) jest konwergencja usług telefonicznych z transmisją danych przez szybkie wielousługowe sieci szkieletowe. Firmy telekomunikacyjne rozwiązują ten problem na wiele sposobów.

Zyskowność sieci telefonicznej na świecie stale maleje (rocznie jest notowany spadek trafiku telefonicznego o 5-10 proc.), a za sprawą Internetu ruch w sieciach tranzytowych i szkieletowych wciąż rośnie (ok. 100 proc. rocznie). Powoduje to przeciążenie istniejących sieci (łącznie z centralami tranzytowymi) i stan ten wymaga podjęcia radykalnych rozwiązań komunikacyjnych - zasadniczo innych od dotychczas stosowanych. Większość liczących się operatorów telekomunikacyjnych ma już dobrze rozwinięte sieci telefoniczne oraz praktycznie w całości cyfrowe (64 kb/s) systemy komutacji łączy. Są to więc inwestycje, których nie można nagle przekreślić. Aby zapewnić ich rentowność i dalszy rozwój branży, poszczególne korporacje telekomunikacyjne podejmują intensywne środki zaradcze mające zwiększyć wydajność sieci, przez ich ewolucję w kierunku sieci następnej generacji - NGN (Next Generation Network) dostarczających wiele usług jednocześnie.

Nowi operatorzy - nie obarczeni starszą infrastrukturą telekomunikacyjną - rozwijają przyszłe sieci od "zera", bez konieczności ewolucji bazy sieciowej w technologii komutowania łączy ze zwielokrotnieniem w czasie - TDM (Time Division Multiplexing). Najpierw instalują wielousługowe węzły dostępowe, z usługami POTS/ISDN/ADSL transportowanymi przez sieci w technologii TDM/ATM/DWDM, a następnie planują ewolucję w kierunku wykorzystania technologii IP/ATM. Rozwiązaniem docelowym jest instalacja zintegrowanych bram dostępowych, serwerów dostępowych i rozbudowanych węzłów klasy softswitch - dostarczających nie tylko tradycyjne funkcje usługowe lokalnej centrali (przeznaczone do obsługi ruchu telefonicznego), ale także multimedialne przekazy danych przez sieci IP/MPLS (Multiprotocol Label Switching).

Węzły usługowe softswitch (czyli serwery usług i sterowania) znajdują się ponad warstwą połączeniową. Część z nich steruje połączeniami telefonicznymi w sieci, inne zarządzają przebiegiem wideokonferencji, usługami e-commerce czy telewizją na żądanie VOD (Video on Demand). Dodanie nowej usługi w sieci oznacza po prostu dodanie nowego serwera z potrzebnymi usługami (bądź doposażenie istniejącego serwera w nowe funkcje), który współpracując z warstwą połączeniową udostępnia tę usługę upoważnionym użytkownikom sieci.

NGN - u progu sieci następnej generacji (cz. 2)

Dwa modele sieci następnej generacji NGN

Pomimo że kierunek rozwiązań NGN i oferowanych przez nie funkcji jest na ogół zbieżny dla różnych rozwiązań firmowych, ich konkretna realizacja jest odmienna. Obecnie dominują dwa modele rozszerzania: zintegrowany i rozproszony - stanowiący docelowe rozwiązanie sieci NGN.

Softswitch NGN Alcatela

Firma Alcatel była jedną z pierwszych, które zaoferowały na rynku nowoczesny system telekomunikacyjny - Alcatel 1000 Softswitch - skonstruowany z myślą o współpracy z różnorodnymi technologiami dostępowymi i terminalami. Od samego początku wdrażania koncepcji NGN firma zdefiniowała wiele rozwiązań technicznych, zarówno pośrednich - funkcjonujących jako serwery telefoniczne NGS - jak również docelowych rozwiązań klasy softswitch. Podstawą rozszerzania usług następnej generacji jest cyfrowy system komutacyjny Alcatel 1000, stanowiący element konstrukcyjny sieci NGN i umożliwiający stopniową migrację jego funkcji w kierunku NGN, przez kolejne wzbogacanie usług.

W najprostszej wersji rozszerzenia obejmują zintegrowane lub zewnętrzne bramy medialne MGW (Media Gateway), obejmujące produkty Alcatel 1000 MM, przeznaczone do transmisji głosu w sieciach pakietowych IP lub ATM oraz zawierające pola komutacyjne o dużej przepływności. Mogą one odciążać klasyczne sieci PSTN, kierując wiele wąskopasmowych i średniopasmowych usług przez szybkie i tanie trakty pakietowe. Innym sposobem eliminowania wąskopasmowych połączeń modemowych z Internetem są multipleksery dostępowe rodziny Alcatel 7300 ASAM, stanowiące atrakcyjną cenowo alternatywę dla szybkich łączy dzierżawionych.

NGN - u progu sieci następnej generacji (cz. 2)

Implementacja węzła Acatel 1000 Softswitch w sieci

Następną generację sieci otwierają produkty Alcatel 1000 Softswitch, za pomocą których można uaktywniać dwie klasy systemów przełączających nowej generacji, różniących się głównie oprogramowaniem. Systemy Alcatel 1000 Softswitch klasy 4 spełniają funkcję centrali tranzytowej w koncepcji sieci pakietowych NGN, natomiast produkty Softswitch klasy 5 zastępują funkcje centrali dostępowej z bramami integrującymi głos i dane w produktach Litespan 1540 (VoIP). Systemy dostępowe softswitch klasy 5 mogą obsługiwać wszystkie rodzaje terminali: stacjonarne aparaty telefoniczne, telefony IP oraz nowe terminale multimedialne i komputery PC - włączone bezpośrednio do sieci transmisji danych lub przez bramy medialne MGW.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200