NFI Midas ma 1300 stacji LTE

Przez sieć spółek należących do NFI Midas przepłynęło już blisko 800 tys. GB danych. Do końca 2012 r. firma może mieć 2000 stacji bazowych LTE.

NFI Midas buduje sieć komórkową w standardzie HSPA+ oraz LTE (Long Term Evolution) i działa jako hurtowy sprzedawca ruchu w swojej infrastrukturze. Należą do niego spółki: Aero2, CenterNet, Mobyland. Z usług zarządzanych przez nie sieci komórkowych korzystają m.in. Polkomtel i Cyfrowy Polsat. Obie te firmy złożyły już trzy zamówienia na 46,4 mln GB danych transmitowanych przez sieć NFI Midas. W I połowie 2012 r. przychody z obsłużonego ruchu wyniosły 35 mln zł. Łączne przychody spółek NFI Midas sięgają 39 mln zł.

Spółka rozłożyła budowę sieci na trzy fazy. Według Wojciecha Pytla, prezesa NFI Midas, plan został przygotowany przy okazji przejmowania Polkomtela przez Zygmunta Solorza-Żaka. W pierwszej kolejności postawiono i uruchomiono 700 stacji bazowych, większość w technologii firmy Huawei. Koszt inwestycji to 200 mln zł. Założenia tego etapu zrealizowano w 99%. W pełnym wymiarze działa już 690 stacji bazowych.

Niedawno rozpoczęła się druga faza inwestycji w budowę infrastruktury dla sieci HSPA+ i LTE. Umowy podpisano z firmami Ericsson i Nokia Siemens Networks. W tej fazie powstanie 3400 stacji bazowych, w tym 1300 tylko na użytek Polkomtela. Koszt inwestycji to 450 mln zł, z czego 350 mln zł ma pochodzić z kredytów. Do tej pory wykonano 19% planu. Faza druga potrwa do połowy 2014 r.

W trzeciej fazie NFI Midas planuje wydać 350-400 mln zł. Ma to pozwolić na postawienie kolejnych 700 stacji bazowych. Zostanie także przeprowadzona optymalizacja całej sieci. Według planów, faza trzecia rozpocznie się w roku 2014.

NFI Midas planuje postawić w całej Polsce 4800 stacji bazowych, co pozwoli na objęcie zasięgiem sieci HSPA+ 99,8%, a sieci LTE 66,5% mieszkańców kraju. Łączny koszt inwestycji do 2016 r. to ok. 1 mld zł. W sierpniu pokrycie siecią Midasa w technologii HSPA+ sięgało 83,1% mieszkańców Polski, a LTE 29,1%. Do końca 2012 roku ma wzrosnąć odpowiednio do 90,3% i 48,1%.


TOP 200