NEC i Thomson tworzą spółkę

NEC i Thomson planują założyć spółkę zajmującą się tworzeniem nowych technologii, produkcją i sprzedażą wyświetlaczy, modułów i monitorów plazmowych.

NEC i Thomson planują założyć spółkę zajmującą się tworzeniem nowych technologii, produkcją i sprzedażą wyświetlaczy, modułów i monitorów plazmowych.

Z założenie obie firmy miały by mieć w niej po 50% udziałów a wspólne działania firm dotyczące technologii plazmowych obejmować będą poniższe formy współpracy:

- wzbogacona zostanie współpraca na polu badań i rozwoju technologii plazmowej a stanie się to poprzez uruchomienie Joint and Global Research and Development Programme – zintegrowanego programu obejmującego wszystkie aspekty technologii dotyczących paneli i modułów plazmowych. Posiadane patenty i doświadczenia będące rezultatem funkcjonowania nowego programu badawczego będą własnością obu firm

- wszystkie aktualne patenty dotyczące technologii plazmowej, które są w posiadania firm Thomson i NEC będą od tej pory wzajemnie udostępniane przez obydwie firmy. Nowa spółka będzie także licencjonować swoje obecne i nowopowstałe technologie innym firmom. Dotychczas ustalono, że w sprawach licencji w imieniu spółki występować będzie firma Thomson.

Powyższe działania strategiczne związane są bezpośrednio z planami obu firm dotyczącymi zwiększenia swojego finansowego zaangażowania w prace nad technologią plazmową i wykorzystującymi ją produktami. Wspólnym celem obu korporacji jest osiągnięcia statusu lidera tego rynku zarówno w segmencie rozwiązań konsumenckich jak i w pełni profesjonalnych. W tym tygodniu podpisany został list intencyjny a postanowienia w nim zawarte potwierdzone zostaną przez osobne umowy. Przewiduje się, że nowa spółka powstanie przed końcem bieżącego roku.

NEC Polska

www.nec.pl

Thomson Polska

www.thomson.pl


TOP 200