NEC Packard Bell wchodzi na polski rynek

Dystrybucję komputerów NEC Packard Bell będzie prowadził na terenie kraju Bull Polska. Na początku w ofercie znajdzie się szeroka linia serwerów, komputerów PC i notebooków przeznaczonych przede wszystkim dla małych i średnich firm oraz odbiorców korporacyjnych. Będzie to przede wszystkim sprzęt marki NEC. W dalszych planach jest wejście także na rynek masowy, na który zostanie skierowany sprzęt sprzedawany pod marką Packard Bell. Bull będzie dystrybuował go za pośrednictwem supermarketów i sklepów, takich jak Office Depot czy Makro Cash and Carry.

Dystrybucję komputerów NEC Packard Bell będzie prowadził na terenie kraju Bull Polska. Na początku w ofercie znajdzie się szeroka linia serwerów, komputerów PC i notebooków przeznaczonych przede wszystkim dla małych i średnich firm oraz odbiorców korporacyjnych. Będzie to przede wszystkim sprzęt marki NEC. W dalszych planach jest wejście także na rynek masowy, na który zostanie skierowany sprzęt sprzedawany pod marką Packard Bell. Bull będzie dystrybuował go za pośrednictwem supermarketów i sklepów, takich jak Office Depot czy Makro Cash and Carry.

Bull Polska zajmie się importem i dystrybucją sprzętu, wykorzystując własne magazyny. Obecnie prowadzone są rozmowy z lokalnymi firmami, które mają zająć się sprzedażą bezpośrednią. Przedstawiciele Bulla zamierzają zawrzeć umowy z ok. 10 firmami z Warszawy i 40 w większych miastach Polski.

Serwis sprzętu będzie prowadzony bezpośrednio przez firmy sprzedające komputery, przy wsparciu Data Serwis, spółki należącej do polskiego oddziału Bulla. Będzie ona także zapewniać szkolenia, wsparcie techniczne i dostarczać części zamienne.

W Polsce od wielu już lat działa przedstawicielstwo NEC Deutschland GmBH, które nie będzie jednak miało bezpośredniego związku z dystrybucją komputerów, mimo że przed kilkoma laty miało w ofercie notebooki. Wchłonięcie przed dwoma laty Packard Bell, utworzenie firmy NEC Packard Bell i reorganizacja struktury NEC spowodowały praktyczne zniknięcie notebooków tej firmy z polskiego rynku. Ostatnio ponownie pojawiły się one, tym razem w ofercie Karen Notebook, która sprowadzała je za pośrednictwem Zenith Data Systems - powiązanej finansowo z firmami NEC i Bull. Karen zajmował się również serwisem sprzętu na podstawie starych umów z NEC.

Obecnie umowy te będą renegocjowane, ale - jak twierdzą przedstawiciele Bull Polska - Karen (Silco ExImp) pozostanie najprawdopodobniej jednym z partnerów sprzedających notebooki. Jest to pewien wyjątek, ponieważ Bull nie zamierza współpracować z dużą firmą dystrybucyjną w Polsce, adresując swoją ofertę wyłącznie do mniejszych lokalnych dilerów, integratorów i firm typu VAR.

Obsługą i organizacją systemu sprzedaży sprzętu Packard Bell NEC ma zająć się oddzielny dział w ramach Bull Polska, w którym pracuje już 14 osób. W planach firmy jest osiągnięcie w tym roku co najmniej 4% (26 tys. sztuk) udziału w polskim rynku komputerów PC. Szacowany jest on przez przedstawicieli Bulla, powołujących się na dane International Data Corporation, na 650 tys. sztuk. Ambitny plan zyskał silne wsparcie finansowe - w tym roku na promocję i marketing komputerów NEC Packard Bell przeznaczono ok. 0,5 mln USD.


TOP 200