NDS dla Solarisa

Novell i Sun rozważają integrację NDS z NIS+

Novell i Sun rozważają integrację NDS z NIS+

Sun Microsystems oraz podjęły pierwsze kroki zmierzające do przeniesienia usług katalogowych NDS na platformę Solaris. Realizacja tego zadania jest konsekwencją deklaracji Novella, dotyczącej dostarczania usług sieciowych dla różnorodnych platform systemowych.

Sun oficjalnie potwierdził, że prowadzi rozmowy z Novellem na temat rozszerzenia wsparcia NDS na Solarisa, unixowy system operacyjny SunSoft Inc. "Jeśli Novell zamierza umieścić NDS w Solarisie, to dobra wiadomość dla wszystkich jego użytkowników" - stwierdził Sanjay Sinha, dyrektor ds. marketingu Solarisa w SunSoft, dziale Suna zajmującym się oprogramowaniem.

Według Suna NDS będzie uzupełnieniem systemu katalogowego NIS + (Network Information Services+) wykorzystywanego już od dawna w Solarisie. Obydwa systemy będą ze sobą koegzystować - NDS odpowiedzialny będzie za katalogowanie zasobów PC-towych sieci lokalnych podłączonych do serwera Solaris, natomiast NIS+ pozostanie systemem katalogowania dla usług aplikacyjnych. Mimo, że tego typu rozwiązanie kłóci się z wizją NDS Novella, jako uniwersalnego systemu katalogowego obsługującego całe korporacje, to przedstawiciele Novella przyznają, że firma widzi możliwość współpracy różnych systemów katalogowania i będzie dążyła do

jak najlepszej ich integracji z NDS.

Obecnie SunSoft i Novell pracują wspólnie nad przystosowaniem NDS-u, tak by wspierał on standard X/Open Federated Naming Services (XFN). System Solaris obsługuje już XFN.

Sun nie jest jedyną firmą, z którą Novell prowadzi rozmowy na temat przeniesienia NDS na inne platformy systemowe. Następne w kolejności są firmy, takie jak: IBM, Digital i Microsoft (NDS dla Windows NT gotowy ma być do końca br.). W rzeczywistości Novell wcale nie musi przenosić NDS-u na inne systemy operacyjne. Wystarczy, że wraz z zainteresowanymi firmami, opracuje zestaw API integrujący ich dane z bazą NDS.


TOP 200