NCR+ORBIS+PKO

Dzień 11 kwietnia był dniem narodzin nowe) międzynarodowej firmy komputerowej.

Dzień 11 kwietnia był dniem narodzin nowe) międzynarodowej firmy komputerowej. W jednej z sal warszawskiego hotelu Holiday Inn uroczyście podpisano w obecności notariusza akt założycielski - statut - spółki o nazwie International Computer Service. Założycielami nowej firmy zostali: NCR-Osteuropa GmbH Augsburg, Orbis SA i PKO BP.

Na akcie założycielskim podpisy złożyli w imieniu: NCR - Rainer Liebich i Horst Himbacher, Orbisu -Jerzy Sułowski i Tadeusz Szelągowski, PKO BP - Jerzy Ko-chański i Marian Bartkowiak.

International Computer Service jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym wysokości 5 mld zł. Udziały poszczególnych partnerów wynoszą: NCR - 40%, Orbis - 30%, PKO - 30%. Głównym jej celem jest obecnie prowadzenie serwisu komputerów i urządzeń produkcji NCR pracujących w Polsce oraz ich oprogramowania. Spółką będzie kierował czteroosobowy zarząd w składzie: S. Kohlhepp -prezes, W. Kulicki -wiceprezes i dwaj członkowie zarządu -J. Kwiatow-ski i A. Milewski.

NCR, czyli National Cash Register, od wielu lat współpracuje z Orbisem i PKO, a początki współpracy sięgają lat trzydziestych naszego wieku. Wynika to z faktu specjalizacji NCR w komputeryzacji banków i obsługi ruchu turystycznego - głównie kompleksowej komputeryzacji hoteli.

ICS zaczyna swą działalność od serwisu, gdyż dzisiaj przy wyrównanym poziomie sprzętu komputerowego i jego oprogramowania oferowanym przez wiele firm, liczy się przede wszystkim szybki i sprawny serwis. Jest on szczególnie ważny dla skomputeryzowanych banków i hoteli. W przyszłości planuje się rozwinięcie działalności o prowadzenie szkoleń dla klientów firmy NCR, i to nie tylko z Polski. Mówi się o wybudowaniu Centrum Szkoleniowego obsługującego kraje Europy Wschodniej. ICS będzie również pracowała nad rozwojem oprogramowania bankowego i obsługi hoteli.

Założenie firmy joint-venture przez NCR w Polsce jest wyrazem zainteresowania naszym rynkiem i chęcią umocnienia swojej obecności. Jest to już kolejny krok na tej drodze po otwarciu w lutym br. w Warszawie Biura NCR w Polsce.

Rainer Liebich - dyrektor holdingu NCR - podkreślił w swym wystąpieniu z okazji podpisania aktu założycielskiego ICS - wagę przemian w Polsce i Niemczech, które prowadzą do coraz większego zaangażowania się NCR w Polsce. "Zmiany, które zachodzą w naszych społeczeństwach - mówił między innymi - zmieniają również rynek komputerów. Mamy nadzieję, że przez wspólne przedsięwzięcie z polskimi partnerami przyczynimy się do zmiany rynku komputerowego w Polsce. Chcemy wnieść do tej spółki nasze długoletnie doświadczenie i wiedzę menedżerską. Z pewnością razem osiągniemy sukces...

Warto na zakończenie dodać, że NCR jest amerykańską firmą komputerową działającą na wszystkich kontynentach i znajdującą się w pierwszej dziesiątce największych firm komputerowych świata. Jej obrót roczny wynosi ponad 6 mld USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200