NCBR: wydatki na badania i rozwój rekordowe w 2012 roku

Wydatki na badania i rozwój w 2012 r. osiągnęły w Polsce rekordowy wynik 14,4 mld zł i są o prawie 23 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w 2012 roku. Badaniem objęto podmioty prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w sposób ciągły lub doraźny: przedsiębiorców, szkoły wyższe, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze.

"W 2012 r. liczba podmiotów, które prowadziły działalność B+R (badawczo-rozwojową - dop. PAP) była aż o 23,1 proc. wyższa niż w roku poprzednim" - informuje NCBR w przesłanym PAP komunikacie.

Nakłady wewnętrzne na badania i prace rozwojowe, czyli tzw. wskaźnik GERD (Gross Domestic Expenditure on R&D) w 2012 r. wynosił 14,4 mld zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o prawie 23 proc.

To oznacza - wyjaśnia NCBR - że badania nad innowacjami wydajemy już 0,9 proc. PKB, podczas gdy w ubiegłym roku 0,76 proc. "Współczynnik ten w dużej mierze można zawdzięczać zaangażowaniu przedsiębiorców. Od dwóch lat ich udział w pracach badawczo-rozwojowych intensywnie rośnie i w 2012 roku wynosił ponad 5,3 mld złotych, co stanowi już 37 proc. nakładów na B+R ogółem" - czytamy w komunikacie przesłanym przez NCBR.

Zdaniem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej, takie wyniki to wymierne efekty reformy nauki i potwierdzenie skuteczności rozwiązań, które w niej przyjęto. "Porównując obecne statystyki do tych z 2008 roku, odnotowaliśmy niemal dwukrotny wzrost nakładów na badania i innowacje, to naprawdę wielki sukces polskich naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw" - podkreśla minister.

Prof. Kudrycka zaznacza przy tym, że ten skok finansowania prac badawczo-rozwojowych był możliwy dzięki nowatorskim programom i konkursom, realizowanym przez NCBR. "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wdrożyło strategiczne dla gospodarki programy i konkursy, które angażują przedsiębiorców i motywują sektor prywatny do finansowania lub współfinansowania badań naukowych. Te doświadczenia będą ogromnie ważne w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, gdy dobra współpraca nauki z partnerami z gospodarki będzie kluczowa w konkurowaniu o fundusze" - dodaje szefowa resortu nauki.

Od 2011 roku budżet NCBR na badania i rozwój systematycznie się zwiększa. Obecnie to już 4,5 mld zł rocznie. NCBR na rozwój B+R w Polsce wypłaca każdego dnia 10 mln złotych, a blisko drugie tyle pochodzi z przemysłu. W ostatnim roku Centrum uruchomiło wiele programów wspólnie z przedsiębiorcami z różnych branż gospodarki. To właśnie udział przedsiębiorców w B+R stanowi główne koło zamachowe najbardziej innowacyjnych gospodarek świata.

"Stale rosnące zainteresowanie przedsiębiorców programami NCBR ma jak widać swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych. Cieszy nas, że już dzisiaj jesteśmy ważnym, wręcz strategicznym partnerem dla naszych przedsiębiorców. Dane opublikowane przez GUS to jednak dopiero pierwszy zwiastun pozytywnych zmian. Komercjalizacja obecnie realizowanych prac badawczo-rozwojowych w przyszłości znacząco przyspieszy wzrost gospodarczy w Polsce" - powiedział dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

autor: PAP, źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl


TOP 200