NBP i Związek Banków Polskich utworzyły firmę Centrast SA

Firma będzie oferować usługi tzw. trzeciej zaufanej strony, udzielającej elektronicznych certyfikatów na potrzeby polskiego sektora bankowego.

Narodowy Bank Polski i Związek Banków Polskich utworzyły firmę Centrast SA. Będzie ona oferować usługi tzw. trzeciej zaufanej strony, udzielającej elektronicznych certyfikatów na potrzeby polskiego sektora bankowego. Centra certyfikacji stworzyły już w Polsce: Krajowa Izba Rozliczeniowa, Telbank i Enigma oraz Unizeto. W przyszłym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji powoła Krajowy Urząd Certyfikacji. Będzie on udzielał certyfikatów wszystkim pozostałym, działającym w Polsce centrom. Spółka NBP ma pełnić taką rolę dla sektora bankowego.

Centrast będzie m.in. wyznaczać standardy i określać wymagania bezpieczeństwa dla transakcji realizowanych we Wspólnej Sieci Bankowości Elektronicznej (o projekcie tym pisaliśmy szerzej w CW 31/2000). Firma będzie także zarządzać infrastrukturą klucza publicznego na potrzeby WSBE. Pierwsze usługi zaoferuje klientom jeszcze w tym roku.

Głównym akcjonariuszem Centrast jest Narodowy Bank Polski i Związek Banków Polskich. Przystąpili do niej także: tp.internet SA, Telbank SA, Giełda Papierów Wartościowych SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, Krajowa Izba Rozliczeń SA, PolCard SA i kilka banków.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200