NASK przed prywatyzacją

Michał Kleiber, minister nauki i przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, przedstawił plany działalności podległego mu resortu.

Michał Kleiber, minister nauki i przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, przedstawił plany działalności podległego mu resortu.

W przyszłym roku nakłady budżetowe na badania naukowe spadną z obecnych 0,41 do 0,35% PKB. Odczują to również ośrodki zajmujące się informatyką. W związku z zaistniałą sytuacją część z nich ma zostać sprywatyzowana, część zlikwidowana.

W celu poprawy społecznego wizerunku środowiska naukowego zostaną wprowadzone mechanizmy quasi-rynkowe (m.in. przy podziale grantów, awansach), mające promować wyniki użytecznych badań, czego efektem ma być także zwiększona obecność tego środowiska w mediach. Obecne kierownictwo KBN chce docelowo wprowadzić tzw. priorytetyzację działań, mającą na celu promowanie wybranych kierunków badawczych. Może to doprowadzić do likwidacji części słabszych ośrodków naukowych.

Wbrew oczekiwaniom nie podjęto jeszcze decyzji, dotyczących Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Ma ona status jednostki badawczo-rozwojowej, zaś takie podmioty - zdaniem Michała Kleibera - powinny być przekształcone bądź to w państwowe ośrodki badawcze, zlikwidowane albo sprywatyzowane.

Preferowaną metodą prywatyzacji jest wejście inwestora strategicznego, który gwarantowałby utrzymanie głównego kierunku działalności. Większość działalności stanowią przedsięwzięcia komercyjne, przede wszystkim usługi tele-komunikacyjne. Pracuje w nim ponad 150 osób, a kondycja NASK jest oceniana jako dobra. Dzięki temu - zdaniem przewodniczącego KBN - udziałem w prywatyzacji Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej zainteresowanych jest kilka podmiotów.


TOP 200