NASK: nowe zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) ogłosiła nowe zasady rejestracji i utrzymywania nazw domenowych, które obowiązywać będą od 18 grudnia br. Nowe zasady są dostępne na stronie http://www.dns.pl.

Zmiany w zasadach rejestracji i utrzymywania nazw domenowych wynikają głównie z faktu powołania z inicjatywy NASK sądu polubownego (arbitrażu) przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Ma to umożliwić rozstrzygnięcie - w krótkim czasie i bez narażenia stron na duże koszty - kwestii naruszeń praw osoby trzeciej w wyniku zarejestrowania nazwy domeny.

Nowe zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen NASK zobowiązują właściciela domeny do postępowania negocjacyjnego w przypadku zaistnienia sporu o nazwę domeny. Niezakończenie sporu w postępowaniu negocjacyjnym powoduje przekazanie sprawy do postępowania przed sądem polubownym. NASK zobowiązuje się zarówno do wykonania orzeczenia sądu, rozstrzygającego spór, jak i przestrzegania warunków ugody zawartej przez strony postępowania.

Zobacz również:

  • Kod źródłowy WWW sprzedany
  • Rośnie liczba dużych centrów danych w Polsce

Sąd Arbitrażowy rozpocznie pracę w drugiej połowie stycznia 2003 r. Lista arbitrów liczy obecnie 22 osoby i ma być stale powiększana.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200