NASK jednostką badawczo-rozwojową

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK, dotychczas korzystająca z osobowości prawnej Uniwersytetu Warszawskiego, została przekształcona w samodzielną jednostkę badawczo-rozwojową.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa , dotychczas korzystająca z osobowości prawnej Uniwersytetu Warszawskiego, została przekształcona w samodzielną jednostkę badawczo-rozwojową.

Zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych prof. Witolda Karczewskiego, podjętym w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, 14 grudnia 1993r. została utworzona jednostka badawczo-rozwojowa "Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa" NASK. Kierownikiem NASK został prof. Tomasz Hofmokl. Do zakresu działania nowej jednostki należy m.in. "budowa, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych".


TOP 200