NASA buduje cloud service dla modelowania zmian klimatycznych

Agencja zamierza poszerzyć swoje możliwości badań klimatycznych tworząc interfejs SaaS dla naukowców i studentów, którzy zajmują się budowaniem złożonych modeli klimatycznych.

Tworzone obecnie modele klimatyczne są bardzo złożone, a oprogramowanie używane do tego celu liczy miliony wierszy kodu. Taki model klimatyczny może np. służyć do przewidywania jak będzie się zmieniać średnia temperatura globalna w ciągu następnych kilkuset lat, jeżeli podwoi się emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Próba utworzenia i uruchomienia takiego modelu jest bardzo trudna i kosztowna, ponieważ wykonywane jest zazwyczaj przez grupy wspomagające projekt, budujące system na swoich lokalnych maszynach.

Zobacz również:

Celem projektu NASA jest zbudowanie portalu, do którego mogą logować się badacze zjawisk klimatycznych, pozwalającego im na uruchamianie swoich modeli na zdalnym systemie zapewnianym przez agencję kosmiczną. Firma Parabon Computation uzyskał kontrakt na dostawę oprogramowania grid computing, które ma zapewnić obsługę tego systemu.

System ten ma być oparty na oprogramowaniu Frontier Grid, które może wykorzystywać jałowe przebiegi wielu komputerów i organizować je w duża siatkę obliczeniową, z aplikacjami pracującymi na maszynach wirtualnych. Zespoły zajmujące się klimatem w ramach NASA będą korzystać z wolnych mocy obliczeniowych procesorów platformy NASA Nebula, a w przyszłości także z wolnych mocy publicznych platform cloud computing.

Parabon wykorzystuje swoje własne oprogramowanie do wykupywania niewykorzystanych mocy przetwarzania od uczelni i organizacji biznesowych i następnie odsprzedawania tych cykli przetwarzania w postaci usługi online. Parabon sprzedaje NASA swoją platformę jako pakiet oprogramowania, który będzie wdrożony w ramach systemu informatycznego NASA.

Liczba desktopów w NASA szacowana jest na 80 tys., z czego można będzie utworzyć jedną z największych siatek obliczeniowych w świecie. Chociaż system jest budowany z myślą o modelowaniu zmian klimatycznych, może być też wykorzystywany do innych badań naukowych.


TOP 200