NAS nie dogoniat

Urządzenia amerykańskiej firmy BlueArc zmuszają do ponownego zastanowienia się nad potencjalnymi zastosowaniami pamięci masowych NAS.

Urządzenia amerykańskiej firmy BlueArc zmuszają do ponownego zastanowienia się nad potencjalnymi zastosowaniami pamięci masowych .

Przyszłość systemów NAS (Network Attached Storage) rysuje się w jasnych barwach. Idea zdecentralizowanej architektury systemów pamięci masowych wykorzystujących standardowe komponenty i połączonych za pomocą zwykłych, niedrogich rozwiązań sieciowych została zapisana w strategiach wielu firm informatycznych - i małych, i dużych.

Choć pomysł jest atrakcyjny, na drodze do jego realizacji, a zwłaszcza szerszej akceptacji przez klientów, stoi kilka przeszkód technologicznych, z których największą jest ograniczona wydajność dysków w stosunku do możliwości oferowanych przez współczesne sieci. Utrwalił się pogląd, podsycany przynajmniej w części przez firmy mocno związane z sieciami SAN, że pamięci NAS są przeznaczone jedynie dla stosunkowo niewielkich grup roboczych.

Sprzętowe przyspieszenie

NAS nie dogoniat

BlueArc Silicon Server Si800

Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie NAS przeczą jednak temu stereotypowi. Idąc śladem producentów sprzętu sieciowego, amerykańska firma BlueArc zdecydowała się na zaimplementowanie funkcji serwera plików w warstwie sprzętowej. Zamiast układów ASIC (Application Specific Integreated Circuit) o zamkniętej strukturze, BlueArc wykorzystuje w swoich urządzeniach programowalne układy scalone typu FPGA (Field-Programmable Gate Arrays). W chwili uruchamiania urządzenia układy FPGA są programowane przy wykorzystaniu specjalnego zestawu instrukcji (netlists) opisujących logiczną architekturę i wzajemne relacje tranzystorów. Proces "konstruowania" struktury trwa ok. minuty.

Inną cechą charakterystyczną urządzeń BlueArc jest rozproszenie pamięci, co jest przeciwieństwem jednej dużej puli pamięci spotykanej w serwerach SMP. Każdy podsystem, a nawet każdy procesor ma własny zasób pamięci zarezerwowanej wyłącznie na jego potrzeby, co ogranicza opóźnienia. Pamięć wewnętrzna kontrolerów jest oddzielona od pamięci buforowej, a przy tym pamięć buforowa jest podzielona na część przeznaczoną dla operacji zapisu i odczytu. Testy wydajności rozwiązań BlueArc można znaleźć na witrynie:http://www.veritest.com

Trzy domeny wydajności

NAS nie dogoniat

BlueArc Silicon Server Si8900

Oferowane przez firmę urządzenia są zbudowane z trzech specjalizowanych podsystemów. Pierwszy z nich obsługuje warstwę sieciową TCP/IP. Większość funkcji sieciowych jest obsługiwana sprzętowo, jednak część z nich, np. ruch ICMP (ping), scalanie pofragmentowanych pakietów czy korekcja błędów, jest wykonywana w warstwie przez system operacyjny BlueArc OS.

Drugi podsystem zapewnia dostęp do systemów plików (NFS, CIFS) i protokołów (HTTP, FTP oraz NDMP). Na obecnym etapie firma nie zawarła pełnej funkcjonalności systemu plików w układach scalonych - operacje na plikach (tworzenie, zmiana, kasowanie) czy też na związanych z nimi metadanych są wykonywane przez oprogramowanie. Jednak transport danych jest obsługiwany sprzętowo. Podsystem plikowy ma ponadto własną pamięć buforową wielkości 2 GB.

Maksymalna wielkość woluminu logicznego w urządzeniach BlueArc może sięgać maksymalnej wielkości systemu plików BlueArc, tj. 16 TB. Zwiększanie objętości woluminu może odbywać się płynnie, co świadczy o tym, że podobnie jak w przypadku macierzy HP EVA 5000/3000 czy StorageTek V2X, jest to system wewnętrznie zwirtualizowany. Wielkość bloku danych dla NFS - sieciowego systemu plików stosowanego w systemach Unix wynosi standardowo 8 KB, zaś dla systemu CIFS (Windows) - 64 KB.


TOP 200