NAKOMA przed premierą

Niektórzy analitycy utrzymują, że NetWare 6.5 i Windows Server 2003 (znany także jako Windows 6.0) to jedynie nieznaczne ulepszenia ich poprzedników - NetWare 6.0 i Windows 2000. Jeżeli spojrzeć na rdzeń tych systemów, może to być bliskie prawdy, ale to nie są najważniejsze elementy tych nowych wydań.

NAKOMA przed premierą

Niektórzy analitycy utrzymują, że NetWare 6.5 i Windows Server 2003 (znany także jako Windows 6.0) to jedynie nieznaczne ulepszenia ich poprzedników - NetWare 6.0 i Windows 2000. Jeżeli spojrzeć na rdzeń tych systemów, może to być bliskie prawdy, ale to nie są najważniejsze elementy tych nowych wydań.

NetWare 6.5, znany pod kryptonimem Nakoma, ma się pojawić latem. System ten wydaje się najszerszym wydaniem NetWare od czasu pojawienia się wersji 5 czy nawet 4, w której wprowadzono usługi katalogowe NetWare Directory Services (NDS - teraz eDirectory). Opierając się na NetWare, Novell podejmował wysiłki stworzenia serwera aplikacyjnego z różnymi serwerami webowymi (NetWare Web Server, Netscape Enterprise Server, Apache), środowiskami operacyjnymi (IBM WebSphere, SilverStream exteNd), systemami baz danych (Btrieve, Oracle, MySQL) oraz narzędziami, platformami i środowiskami Javy.

Firma usiłuje również znaleźć najlepsze rozwiązania do zarządzania systemem NetWare i powiązanymi z nim usługami - NetWare Administrator, NWAdmin, Console One, NDS Manager i ostatnio iManager.

Przyglądając się nowym mechanizmom, funkcjom i dodatkom wersji NetWare 6.5, można je podzielić na trzy grupy: Virtual Office, Business Continuity i web services.

Web services formuły open source

W NetWare 6.5 istnieją trzy główne elementy związane z web services - Apache Web Server, serwer baz danych MySQL i serwer aplikacyjny exteNd (dawny SilverStream). Po próbach stworzenia własnego (przy okazji NetWare 4), a następnie licencjonowania serwera Netscape w NetWare 5, Novell zmienił strategię i przyjął dla platformy NetWare serwer webowy Apache.

Według badań Netcraft (http://www.netcraft.com/survey ) Apache jest serwerem webowym używanym w ponad 60% ośrodków webowych.

Do pakietu NetWare 6.5 włączono zasobnik Tomcat dla technologii Java Servlet i JavaServer Pages - znacznie lepsza implementacja niż wcześniejsze własne opracowania Novella. Ale istnieje także zoptymalizowana przez Novella Java Virtual Machine (na poziomie platformy Java 2), stanowiąca podstawę tych narzędzi. Umożliwia to wybór spośród olbrzymiej liczby aplikacji i usług open source, jak również niezbędnych standardów do ich obsługi, takich jak protokoły UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration), SOAP (Simple Object Application Protocol) oraz języki i środowiska programowe Perl i PHP.

Inaczej niż w przypadku wcześniejszych eksperymentów z web services (NetWare Web server, IBM Web-Sphere, Netscape server itp.), porty Apache, MySQL i Tomcat są całkowicie zintegrowane z NetWare i eDirectory. Są one, lub będą w najbliższym czasie, w pełni zintegrowane z portalem zarządzającym NetWare iManager. Jest to prawie tak samo ważne jak fakt, że są one włączone do systemu operacyjnego.

Bezpłatne sterowniki DirXML i ulepszony iManager

Jednym z bardziej udanych produktów Novella, istniejącym już od pięciu lat, jest DirXML - narzędzie do tworzenia wirtualnych katalogów kojarzące NDS/eDirectory z innymi katalogami i usługami baz danych. Jednak przy cenie 5-25 USD na użytkownika nie zawsze było one dostępne wszystkim chętnym. Przy przejściu na NetWare 6.5 niektóre sterowniki DirXML będą oferowane bezpłatnie.

Częścią grupy usług Business Continuity w NetWare 6.5 jest tzw. Environment Integration - pod tą nazwą marketingową kryje się ograniczone użytkowanie licencji DirXML.

Obecnie usługi DirXML mają sterowniki łączące eDirectory m.in. z Active Directory, eDirectory, Exchange, GroupWise, LDAP, Lotus Notes, Domeny NT, SAP HR i WebSphere.

Niektóre z nich będą włączone do NetWare 6.5, ale będą to te najbardziej niezbędne w sieciach heterogenicznych - sterowniki dla Active Directory, domeny NT i eDirectory wraz z narzędziami niezbędnymi do synchronizacji kont i haseł.

Wydaje się jednak, że korzystne byłoby też dołączenie sterowników LDAP i NIS, ponieważ w sieciach NetWare, obok serwerów Windows, funkcjonuje wiele systemów operacyjnych Unix i Linux.

iManager pojawił się wraz z eDirectory, wkrótce po wydaniu NetWare 6. Był to projekt lepszy od Console One, ale z ograniczoną funkcjonalnością poza usługami katalogowymi. W NetWare 6.5 iManager został rozszerzony na większą liczbę zarówno sieciowych systemów operacyjnych, jak i utility, usług oraz aplikacji z nim dostarczanych.

Jedną z usług, którą można zaliczyć do Business Continuity, jest Snapshot Backup. To niezależna od urządzenia i dostawcy usługa natychmiastowego składowania, oparta na systemie plików NSS (Novell Storage System). Składowanie może być wykonane w dowolnej chwili za pomocą narzędzi zawartych w konsoli NetWare oraz (co ważniejsze) jest utrzymywana informacja o wersjach dla wielu kopii tego samego pliku, tak aby można było wrócić do dowolnego punktu w historii pliku.


TOP 200