NAC "na żądanie"

Mirage Networks i Security on Demand wspólnie oferują usługi NAC, o nazwie NAC on Demand, które mają eliminować znaczące koszty urządzeń NAC i uwalniać biznes od kłopotów związanych z utrzymywaniem infrastruktury NAC.

Security on Demand sprzedaje NAC jako dwie oddzielne usługi: jedna, o nazwie NAC on Demand Endpoint Security, skanuje punkty końcowe sieci pod kątem zgodności z wymogami bezpieczeństwa, a druga, o nazwie NAC on Demand Network Protection, kontynuuje monitorowanie działań urządzeń po dopuszczeniu ich do sieci.

Wyposażenie dostarczane przez Mirage nie wymaga agentów po stronie klienckiej, skanujących punkty końcowe pod kątem zgodności z polityką bezpieczeństwa, tak więc praca punktu końcowego nie jest zakłócana przez tego rodzaju oprogramowanie. Jeżeli usługa bezpieczeństwa punktu końcowego znajdzie urządzenia nie spełniające wymogów polityki bezpieczeństwa, dostawca wspomaga użytkowników w usunięciu braków dla uzyskania stanu bezpieczeństwa warunkującego możliwość dostępu do sieci.

Usługa ochrony sieci poszukuje zachowań odbiegających od normy w celu wykrywania użytkowników naruszających reguły polityki lub rozprzestrzeniających kody złośliwe.

Ten typ usługi może być użyteczny dla biznesu, który poszukuje zabezpieczeń typu NAC w formie outsoucingu. Usługi wsparcia NAC są dostępne u wielu integratorów i dostawców usług ochronnych, ale być może nie z tak wyraźnie rozdzieloną funkcjonalnością.


TOP 200