Multimedialne lobby

W Poznaniu odbyło się spotkanie założycielskie Sekcji Multimedialnej Polskiej Izby Książki.

W Poznaniu odbyło się spotkanie założycielskie Sekcji Multimedialnej Polskiej Izby Książki.

Wraz ze wzrostem polskiego rynku wydawnictw multimedialnych producenci i dystrybutorzy oprogramowania zaczynają odczuwać potrzebę wspólnego reprezentowania swoich interesów. Zdaniem Grzegorza Boguty, prezesa Polskiej Izby Książki (PIK), organizacja ma wpływ na decyzje Sejmu i Ministerstwa Finansów, jeśli chodzi o interesy podmiotów gospodarczych, związanych z działalnością wydawniczą i sprzedażą książek.

Celem Sekcji Multimedialnej PIK będzie współpraca w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów dla całego środowiska wydawców publikacji elektronicznych. Wśród nich znalazł się problem stworzenia precyzyjnej definicji publikacji elektronicznej. Ma to umożliwić Izbie rozpoczęcie działań, których celem będzie uzyskanie przez "książki elektroniczne" statusu odpowiadającego tradycyjnym wydawnictwom. Obecnie obrót zwykłymi książkami nie jest obciążony VAT, w przeciwieństwie do wydawnictw multimedialnych, za które płaci się 22% podatku. Wydawnictwa multimedialne uznano bowiem za pokrewne wydawnictwom fonograficznym i filmom. Według Reginy Grędy z PIK, w nowym projekcie ustawy, za książkę uznawany byłby każdy dokument, niezależnie od nośnika, na którym został zapisany, oznaczony międzynarodowym numerem ISBN. Podobne rozwiązania przyjęto już w wielu krajach Europy Zachodniej.

Inne zagadnienia, którymi zajmie się Sekcja, to definicja wydawnictw multimedialnych w świetle ustawy o prawie autorskim oraz walka z piractwem i prace nad technicznymi metodami zabezpieczającymi przed łamaniem kodów.

Kolejnym polem zainteresowania Sekcji będzie promocja książki elektronicznej wśród księgarzy. Uczestnicy zebrania zgodzili się, iż dla większości producentów niezwykle ważne jest stworzenie sieci dystrybucji książki elektronicznej.

Jacek Piechota z Wydawnictwa Naukowego PWN przedstawił projekt zainteresowania rynkiem księgarskim producentów komputerów. Według Jacka Piechoty, PWN prowadzi rozmowy przedofertowe z Optimusem i JTT, mające na celu zawarcie kontraktu na promocyjną sprzedaż komputerów dla księgarń w całej Polsce.

"Przy obecnym tempie rozwoju technologii za kilka lat wydawnictwa multimedialne będą coraz bardziej oddalać się od tradycyjnych książek i - prędzej czy później - będą stanowić coraz większą konkurencję dla tradycyjnej książki. Granica między książką a publikacjami elektronicznymi zwiększy się jeszcze w wyniku szybkiego rozwoju Internetu" - twierdzi Grzegorz Onichimowski z IPS, firmy zajmującej się dystrybucją wydawnictw multimedialnych.

Aby Sekcja Multimedialna mogła rozpocząć działania musi jeszcze być wprowadzona poprawka do statutu PIK (prawdopodobnie nastąpi to jesienią br.), umożliwiająca przyjmowanie nowych członków, którzy nie zajmują się wydawaniem i sprzedażą książek. Następne zebranie Sekcja Multimedialna wyznaczyła podczas majowych Warszawskich Targów Książki.


TOP 200