Multimedialna baza danych IBM

IBM zadebiutował na rynku multimedialnych baz danych. Firma wprowadziła do sprzedaży Digital Library, architekturę multimedialnych serwerów przeznaczonych do gromadzenia, zarządzania oraz wyszukiwania w sieciach danych tekstowych, wideo oraz zdigitalizowanych obrazów.

IBM zadebiutował na rynku multimedialnych baz danych. Firma wprowadziła do sprzedaży Digital Library, architekturę multimedialnych serwerów przeznaczonych do gromadzenia, zarządzania oraz wyszukiwania w sieciach danych tekstowych, wideo oraz zdigitalizowanych obrazów.

Digital Library składa się z istniejących produktów sprzętowych i oprogramowania IBM. Nowa technologia ma uzupełniać obsługę obiektów i danych tekstowych w przygotowywanym DB2 2.0 for Unix i OS/2, którego premiera ma się odbyć w czerwcu br.

IBM włączył do Digital Library oprogramowanie do zarządzania prawami autorskimi. Oprogramowanie to zapewnia powiązanie autora i praw mu przysługujących z odpowiednimi materiałami multimedialnymi. W nowej architekturze IBM wdrożył: oprogramowanie ImagePlus VisualInfo do przenoszenia, gromadzenia i zarządzania zdigitalizowanymi obrazami, bazę danych DB2 do gromadzenia oraz przeszukiwania indeksów zdigitalizowanych obrazów, pakiety Search Manager i Multimedia Manager stosowane jako narzędzia do wyszukiwania i udostępniania danych, oprogramowanie Power Visualization jako narzędzie do autoryzacji połączeń z aplikacjami Digital Library. IBM wykorzystał także sieciowe produkty ATM i innych topologii sieci, przeznaczone do dystrybucji multimedialnych aplikacji.

Cena Digital Library za aplikację ma wynosić od kilkuset do kilku tysięcy USD.


TOP 200