Multimedia dla muzyki

Firma Dorling Kindersley z Wielkiej Brytanii, we współpracy z firmą Microsoft, wydała na multimedialnej płycie kompaktowej Musical Instruments kompletną encyklopedię współczesnych i dawnych instrumentów muzycznych.

Firma Dorling Kindersley z Wielkiej Brytanii, we współpracy z firmą Microsoft, wydała na multimedialnej płycie kompaktowej Musical Instruments kompletną encyklopedię współczesnych i dawnych instrumentów muzycznych.

Firma od dawna specjalizuje się w wydawaniu znakomicie ilustrowanych książek dla dorosłych i młodzieży. Płyty kompaktowe pozwoliły na wzbogacenie encyklopedii instrumentów muzycznych z serii Eyewitness (Naoczny świadek) o ponad 1500 przykładów dźwiękowych ponad 200 instrumentów z całego świata.

Multimedialne możliwości nadają płycie kompaktowej cechy alfabetycznej encyklopedii, która demonstruje instrumenty, zespoły muzyczne i ich historię. Wydaje się, że coraz więcej dobrych książek, encyklopedii i poradników zostanie przeniesionych na płyty kompaktowe, które staną się całkowicie samodzielnymi źródłami wiedzy.


TOP 200